Wpisy

Ks. abp M. Jędraszewski do pedagogów: Zachowanie Jezusa w świadomości to szansa na uratowanie prawdy o człowieku

Zachować Jezusa w naszej świadomości, to chronić prawdę o człowieku. Tę najbardziej głęboką, szlachetną, która sprawia, że człowiek coraz bardziej – dzięki Chrystusowi – może stawać się sobą, odnajdywać sens swego życia, cierpienia, miłości i przeznaczenia do wieczności – mówił metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski podczas spotkania opłatkowego środowisk pedagogicznych w Sali Królewskiej Pałacu Arcybiskupów Krakowskich.

Episkopat Ukrainy wyraża solidarność z ks. abp. M. Jędraszewskim

„My, Pasterze ukraińskiej ziemi, przez wiele lat doświadczaliśmy i do dziś doświadczamy niszczących skutków ideologii komunistycznej, która doprowadziła wiele ludzkich istnień do duchowego zniszczenia, a która podobnie jak ideologia gender przybierała maskę walki o równość (…) W imieniu Pasterzy rzymskokatolickiego Kościoła ukraińskiej ziemi pragnę wyrazić Drogiemu Księdzu Arcybiskupowi naszą braterską solidarność, wsparcie oraz nade wszystko zapewnić Go o naszej modlitwie! ” – napisał w liście do ks. abp. Marka Jędraszewskiego ks. bp Bronisław Biernacki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy. To kolejny, po Czechach, Słowacji i Węgrzech, Episkopat, który złożył podziękowania i wyrazy solidarności metropolicie krakowskiemu i wiceprzewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski za niezłomne i odważne głoszenie Ewangelii.