fot. PAP/EPA

Ojciec Święty Franciszek: Usuńmy wszystko, co ma posmak śmierci w naszym życiu – obłudę, niszczącą krytykę, zniewagę, usuwanie ubogich na margines

Usuńmy to wszystko, co ma posmak śmierci w naszym życiu: obłudę, niszczącą krytykę, zniewagę, usuwanie ubogich na margines – mówił Ojciec Święty Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański.

Ojciec Święty przypomniał słowa z dzisiejszej Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza. Tłumaczył, że właśnie poprzez tę scenę możemy zobaczyć Boga, który jest życiem i daje życie.

– Jezus mógł uniknąć śmierci swojego przyjaciela Łazarza, ale chciał uczynić swoim nasze cierpienie z powodu śmierci osób bliskich, a przede wszystkim chciał ukazać panowanie Boga nad śmiercią. W Ewangelii widzimy, że wiara człowieka i wszechmoc Bożej miłości poszukują się nawzajem i w końcu się spotykają – powiedział papież Franciszek.

Jezus kazał otworzyć grobowiec. To wołanie Pana jest aktualne także dziś – mówił Ojciec Święty. Papież zapraszał każdego z nas, byśmy usunęli kamień; usunęli to wszystko, co ma posmak śmierci w naszym życiu.

– Obłuda, z jaką przeżywa się wiarę, jest śmiercią; niszcząca krytyka innych jest śmiercią; zniewaga, oszczerstwo jest śmiercią; usuwanie ubogiego na margines jest śmiercią. Pan żąda od nas, byśmy usunęli te kamienie z naszych serc, a wówczas wokół nas znów rozkwitnie życie – zaznaczył Ojciec Święty.

Papież Franciszek podkreślił, że Bóg nie stworzył nas dla grobu. Stworzył nas dla życia pięknego i dobrego – dodał.

Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty zaapelował o globalny rozejm w związku z pandemią koronawirusa. Podkreślał, że czas, jaki przeżywamy, wymaga od nas braterskich relacji. Apelował o całościowe zawieszenie broni – wszędzie, we wszystkich konfliktach.

TV Trwam News

drukuj