Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

w niedzielnej wędrówce z Ewangelią Mateusza, dziś dochodzimy do kluczowego momentu, w którym Jezus, po upewnieniu się, że Piotr i Jedenastu uwierzyli w Niego jako Mesjasza i Syna Bożego, „zaczął tłumaczyć [im], że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć …  być zabity, a  trzeciego dnia zmartwychwstanie” (16,21). Jest to krytyczny moment, w którym uwidacznia się kontrast pomiędzy sposobem myślenia Jezusa i uczniów. Piotr nawet czuje się w obowiązku, aby upomnieć Mistrza, ponieważ nie można przyjąć, że Mesjasza czeka tak haniebny koniec. Jezus z kolei twardo gani Piotra, stawia go „w szeregu”, bo nie myśli „po Bożemu, ale po ludzku” (w. 23) i nie zdając sobie sprawy, staje po stronie szatana, kusiciela.

Do tego odnosi się  także w tej niedzielnej liturgii, apostoł Paweł, który, pisząc do chrześcijan w Rzymie, mówi im: „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża” (Rz 12,2).

W rzeczywistości, my, chrześcijanie, żyjemy w świecie, w pełni włączeni w rzeczywistość społeczną i kulturową naszych czasów, i słusznie; ale to niesie ze sobą ryzyko, że możemy stać się „światowi”, że „sól utraci swój smak”, zgodnie ze słowami Jezusa (Mt 5,13), a mianowicie, że chrześcijanin „rozcieńczy się”, utraci ładunek nowości, który jest mu dany od Pana przez Ducha Świętego. A powinno być odwrotnie: kiedy w chrześcijaninie żywa jest moc Ewangelii, może ona przekształcić „kryteria oceny, hierarchię dóbr, postawy i nawyki myślowe, bodźce postępowania i modele życiowe rodzaju ludzkiego” (Paweł VI, Evangelii nuntiandi, 19).

Dlatego też konieczne jest nieustanne odnawianie się poprzez czerpanie soków z Ewangelii.A w jaki sposób można to uczynić w praktyce? Przede wszystkim czytając i rozważająckażdego dnia Ewangelię, tak aby Słowo Jezusa zawsze było obecne w naszym  życiu; poza  tym  uczestnictwo  w  niedzielnej  Mszy  Świętej  podczas  której  we  wspólnocie spotykamy Jezusa,  słuchamy Jego Słowa i przyjmujemy Eucharystię, która jednoczy nas z Nim i umacnia jedność między nami; ponadto w odnowie duchowej bardzo ważne znaczenie mają  rekolekcje  i  ćwiczenia duchowe.  Ewangelia,  Eucharystia,  modlitwa: właśnie dzięki tym darom Pana możemy utwierdzać się nie w świecie, ale w Chrystusie ;możemy naśladować Jego drogę, drogę „utraty własnego życia” po to by je odnaleźć(w.25)  „Stracić” je, a więc podarować i  zaofiarować miłości i w miłości – a to zakłada również  ofiarę  i  krzyż-   aby  móc  ponownie  odzyskać  życie,  ale  już  oczyszczone ,uwolnione od egoizmu i śmierci; życie w wieczności. Najświętsza  Dziewica  Maryja  zawsze  poprzedza  nas  w  tej  drodze;  pozwólmy  by  nas prowadziła i nam towarzyszyła.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj