PAP/EPA

Wizyta apostolska Ojca Świętego w Maroko

Papież Franciszek rozpoczął dwudniową wizytę apostolską w Maroko. Główne tematy pielgrzymki to dialog z islamem oraz migracja.

Franciszek przybył do Maroka na zaproszenie króla Mohammada VI oraz zwierzchników dwóch tamtejszych archidiecezji. W pierwszym przemówieniu wygłoszonym do władz i przedstawicieli społeczeństwa Papież Franciszek mówił o potrzebie zjednoczenia wysiłków na rzecz budowy świata bardziej solidarnego.

– To prorocze wydarzenie ukazuje, że odwaga spotkania i wyciągniętej ręki jest drogą pokoju i zgody dla ludzkości tam, gdzie ekstremizm i nienawiść są czynnikami podziału i zniszczenia. Ponadto pragnę, by poważanie, szacunek i współpraca między nami przyczyniły się do pogłębienia naszych więzi szczerej przyjaźni, aby umożliwić naszym wspólnotom przygotowanie lepszej przyszłości dla nowych pokoleń – akcentował Ojciec Święty.

To właśnie wiara w Boga prowadzi nas do uznania niezwykłej godności każdego człowieka – wskazywał Papież Franciszek.

Wierzymy, że Bóg stworzył ludzi równych w prawach, obowiązkach i godności, i że powołał ich, aby żyli jak bracia i szerzyli wartości dobra, miłości i pokoju. Dlatego właśnie wolność sumienia i wolność religijna – która nie ogranicza się do swobody kultu, ale musi pozwalać wszystkim, by żyli zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi – są nierozerwalnie związane z godnością ludzką – mówił Franciszek.

Tylko dialog – jak zauważa ks. prof. Jan Machniak jest szansą na porozumienie ludzi, którzy wierzą w Boga.

– Myślę, że dzisiaj to też jest taki wielki znak dla współczesnego świata. Papież Franciszek szuka tego kontaktu z islamempodkreślał wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W niedzielę Franciszek pojedzie do miasta Tamara, gdzie odwiedzi wiejski ośrodek pomocy społecznej, prowadzony przez hiszpańskie zakonnice. Po powrocie do Rabatu, w stołecznej katedrze świętego Piotra, liczącej prawie sto lat, Papież spotka się z duchowieństwem katolickim oraz z przedstawicielami Rady Ekumenicznej Kościołów. Tam również odmówi modlitwę Anioł Pański. Po południu z udziałem Papieża sprawowana będzie Msza św. na stadionie.

Poszczególne punkty papieskiej pielgrzymki transmitują Radio Maryja i TV Trwam.

TV Trwam News/RIRM

drukuj