Warszawa: trwa konferencja nt. sytuacji demograficznej Polski

W Sejmie trwa konferencja „Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”. Organizatorem debaty jest poseł Józefina Hrynkiewicz, przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Uczestnicy spotkania prezentują najważniejsze problemy i wyzwania wynikające z sytuacji demograficznej.

 

Odbywająca się konferencja to także okazja do dokonania porównań w relacjach międzyregionalnych, jak również poszukiwania rozwiązań w kształtowaniu przyszłej polityki ludnościowej. Chodzi o to, by stawała się istotnym elementem rozwoju gospodarczego i społecznego.

Prelegentami są m.in. przedstawiciele Sejmu, rządu, województw, urzędów statystycznych, samorządów lokalnych, instytucji i społeczności akademickich.

Z szerokich analiz z samorządowcami i ekspertami wyłania się głęboko zróżnicowana sytuacja demograficzna w obrębie i między województwami – o tym chcemy rozmawiać i szukać rozwiązań – podkreśliła poseł PiS Józefa Hrynkiewicz.

– Wyludnianie się w woj. świętokrzyskim czy w woj. łódzkim nie jest tak groźne, jak wyludnianie się w woj. podlaskim, woj. warmińsko-mazurskim czy woj. lubuskim na terenach przygranicznych, ale powoduje ono bardzo dużo komplikacji. Wyjeżdżają ludzie młodzi, zostają ludzie starzy i trzeba podejmować działania, które utrzymałyby funkcjonowanie tych jednostek administracyjnych, a także tych społeczności. To jest bardzo ważne. Dostrzegamy tutaj bardzo dużo błędów popełnianych w polityce gospodarczej, które wynikają z przyzwyczajenia tych, którzy zarządzają tym sektorem gospodarki – zaznaczyła poseł.

Polityk dodała, że sytuacja Polaków poprawia się dzięki polityce mieszkaniowej i lepszym warunkom pracy oraz płacy, które wprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz premier RP Beata Szydło.

RIRM

drukuj