fot. Krystian Maj/KPRM

[TYLKO U NAS] Min. D. Piontkowski: Wszystkie doświadczenia pozwalają nam w tej chwili założyć, że powrót do tradycyjnych zajęć w szkołach jest możliwy

Wszystkie doświadczenia, nie tylko polskie, ale też zagraniczne, pozwalają nam przypuszczać, że można w tej chwili założyć, że powrót do standardowych, tradycyjnych zajęć jest możliwy, aczkolwiek przewidujemy także rozwiązania prawne, które pozwolą zareagować na sytuację wzrostu liczby zakażeń w całym kraju, w poszczególnych województwach czy powiatach – oznajmił minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski w środowym wydaniu „Polskiego punktu widzenia” na antenie TV Trwam.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło wytyczne dotyczące nauczania w nowym roku szkolnym 2020/2021. Minister Dariusz Piontkowski poinformował, że od 1 września obowiązywać będzie tradycyjny model nauczania, w którym zajęcia odbywają się w szkołach. [czytaj więcej] 

– Uczniowie 1 września przyjdą do szkoły, spotkają się ze swoimi nauczycielami, zobaczą, jaki będą mieli rozkład zajęć, porozmawiają o tym, czego będą uczyli się z poszczególnych przedmiotów, a od 2 września wrócą na lekcje do swoich szkół. Ci uczniowie, którzy po raz pierwszy będą zaczynali naukę w szkole podstawowej czy ponadpodstawowej, poznają swoją szkołę, przyjdą osobiście i zobaczą, jak szkoła wygląda – poinformował Dariusz Piontkowski.

– Wszystkie doświadczenia, nie tylko polskie, ale też zagraniczne, pozwalają nam przypuszczać, że można w tej chwili założyć, że powrót do standardowych, tradycyjnych zajęć jest możliwy, aczkolwiek przewidujemy także rozwiązania prawne, które pozwolą zareagować na sytuację wzrostu liczby zakażeń w całym kraju, w poszczególnych województwach czy powiatach. Główny Inspektor Sanitarny przygotuje jednoznaczne przepisy i modele, na podstawie których będzie można podjąć decyzję o ograniczeniu funkcjonowania szkoły bądź całkowitym przejściu na kształcenie zdalne – oznajmił.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia wytyczne dotyczące tego, jak zorganizować zajęcia, aby wszyscy mogli czuć się bezpiecznie.

– Wydaliśmy we współpracy z ministrem zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym kilkustronicowe wytyczne dla szkół, placówek oświatowych, w których opisujemy, w jaki sposób zorganizować nauczanie standardowe, tradycyjne, z bezpośrednim kontaktem nauczyciela i ucznia. Minister zdrowia wielokrotnie mówił o tym, że pierwsze, restrykcyjne działania, także w oświacie, miały nie dopuścić do tego, aby był gwałtowny wzrost liczby zachorowań; aby chorych nie było dziesiątki czy setki tysięcy jak w innych krajach o podobnej wielkości, kiedy służba zdrowia nie potrafiła sobie poradzić z najpoważniej chorymi – akcentował szef MEN.

Na podstawie wytycznych dyrektorzy szkół i placówek oświatowych będą przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii.

– Trzeba będzie zachowywać podstawowe zasady higieny jak mycie rąk, utrzymywanie czystości, dezynfekcja powierzchni, w miarę możliwości unikanie gromadzenia większej grupy osób. (…) Przygotowaliśmy wytyczne, które mówią, jak ogólnie przygotować szkołę do powrotu do standardowych zajęć, natomiast regulamin pracy szkoły od 1 września musi przygotować dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę liczbę uczniów, nauczycieli i warunki lokalowe. Może m.in. pomyśleć o tym, aby zróżnicować godziny przychodzenia dzieci do szkoły – wskazywał minister resortu edukacji.

Gość TV Trwam podkreślił, że bezpośredniego kontaktu człowieka z człowiekiem nie zastąpi nawet najlepszy program czy urządzenie.

– Nie da się wszystkiego przekazać i nawiązać takiego kontaktu osobistego jak w bezpośredniej rozmowie nauczyciela z uczniem. (…) Dziś, po kilkumiesięcznych doświadczeniach nauki na odległość, zdecydowana większość całego środowiska oświatowego – nauczyciele, uczniowie, rodzice – chce powrotu do standardowych, tradycyjnych zajęć w klasie – zaznaczył Dariusz Piontkowski.

radiomaryja.pl

drukuj