fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

MEN: finansowanie oświaty i podwyżki tematem spotkań ministra z samorządowcami

Finansowanie oświaty i podwyżki dla nauczycieli były tematem spotkań ministra edukacji z samorządowcami. Dariusz Piontkowski spotkał się w czwartek najpierw z przedstawicielami Związku Samorządów Polskich, a potem Unii Metropolii Polskich.

Finansowanie zadań oświatowych, podwyżki dla nauczycieli, organizacja i zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz wzrost dochodów samorządów – to główne tematy spotkań ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego z przedstawicielami Związku Samorządów Polskich i Unii Metropolii Polskich. Brali w nich również udział wiceministrowie: Iwona Michałek, Marzena Machałek i Maciej Kopeć.

Samorządowcy poruszali między innymi kwestie wsparcia finansowego samorządów. Wskazywali na potrzebę ponownego przedyskutowania procedury wyboru dyrektora szkoły i odejścia od średnich wynagrodzeń nauczycieli. Zwracali również uwagę na coraz powszechniejszy problem niepłacenia przez rodziców podatków w miejscu faktycznego ich zamieszkania, co dotyczy szczególnie podwarszawskich miejscowości, takich jak Halinów czy Ząbki.

Podczas spotkania ministra edukacji z przedstawicielami największych miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, samorządowcy wskazywali na konieczność ponoszenia coraz większych nakładów na oświatę.

Minister edukacji powiedział, że zasadnym byłoby powrócenie do dyskusji, w której zostałyby rozdzielone zadania, które mają być realizowane samodzielnie przez samorządy i te zadania, które są w kompetencji rządu, finansowane w ramach subwencji oświatowej. Szef MEN podkreślił, że w ten sposób uniknęłoby się w debacie publicznej sformułowań lub zarzutów, że dany samorząd musi pokrywać koszty na konkretnie sprecyzowane zadania związane z oświatą.

Dariusz Piontkowski przypomniał też, że sukcesywnie zwiększana jest wysokość subwencji oświatowej przekazywanej samorządom. W ostatnich latach znacząco wzrosły też dochody własne samorządów, na przykład w 2018 roku łącznie wzrosły o 22 mld zł. Kwota ta to prawie połowa kwoty rocznej subwencji oświatowej. Udziały z podatku PIT wzrosły między rokiem 2016 a 2018 o niemal 24 proc., a z CIT o 30 proc.

„Widzimy tendencję, że wydatki oświatowe stanowią coraz mniejszą część wydatków w stosunku do wydatków ogółem” – powiedział szef MEN

Warszawa w ostatnich latach zanotowała wzrost podatku PIT o 711 mln zł (14,1 proc.) oraz CIT – wzrost o 181,7 mln zł (25,1 proc.).

PAP/RIRM

drukuj