PAP/Tomasz Gzell

Rozmowy o przyszłości oświaty

Doszło do kolejnego spotkania zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. W piątek brali w nim udział przedstawiciele resortu edukacji, związków zawodowych oraz samorządowców.

W połowie września Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło propozycje zmian w kwestii wynagrodzeń nauczycieli oraz czasu ich pracy. Propozycje cały czas odrzucają trzy największe związki zawodowe w tym Związek Nauczycielstwa Polskiego i oświatowa „Solidarność”. Odbyło się kolejne spotkanie związkowców z ministrem edukacji, ale nie doszło do żadnego przełomu.

– W ciągu dwóch tygodni związki zawodowe przedstawią nam swoje zastrzeżenia i postulaty, bo poprosiliśmy o konkretne postulaty na bazie tego, co przedstawiliśmy. 18 listopada będziemy rozmawiać na warunkach dwustronnych. Tydzień później będziemy rozmawiać ze stroną samorządową, która w dużej mierze wyraziła poparcie dla naszych postulatów – mówił po spotkaniu dr hab. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Jednym z podstawowych postulatów związkowców jest powiązanie wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Minister Przemysław Czarnek zaznaczył, że takie zmiany mają realny wpływ na kwestie budżetowe, a to wykracza poza kompetencje resortu edukacji, dlatego ze związkowcami ma spotkać się premier Mateusz Morawiecki.

– Chcemy wiedzieć, czy powiązanie wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej da nam szanse rozmowy o wszystkich innych kwestiach, czy to będzie ogólnikowa informacja, że rząd by chciał, ale coś mu nie pozwala – wskazywał po spotkaniu Sławomir Witkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata”.

Resort edukacji chce przedstawić podczas kolejnego spotkania gotowe projekty aktów prawnych. Związkowcy chcą  jednak w pierwszej kolejności spotkać się i omówić ich uwagi.

TV Trwam News

drukuj