[TYLKO U NAS] Ks. prof. T. Guz o śp. prof. Janie Szyszko: Owoce jego całościowego dorobku życiowego będą oddziaływały bardzo pozytywnie na rozwój polskiej nauki

fJestem przekonany, że owoce jego całościowego dorobku życiowego będą oddziaływały bardzo pozytywnie na rozwój polskiej nauki dziś, jutro i zapewne w następnych pokoleniach, ponieważ są to wyniki badań unikatowe, i dlatego ta najdostojniejsza federacja światowych uczonych dostrzegła te wyniki oraz potrafiła je stosownie wynagrodzić – akcentował ks. prof. Tadeusz Guz.

Ks. prof. Tadeusz Guz podkreślił prawy charakter śp. profesora Jana Szyszko oraz jego niepodważalny wpływ na polską naukę i jej dalszy rozwój.

– Świętej pamięci pan profesor Jan Szyszko, poseł na Sejm RP i były minister środowiska to po pierwsze prawy, sumienny i pełen poświęcenia aż do heroizmu człowiek. Był to wielki człowiek, patriota, miłośnik narodu polskiego i Polski oraz mąż stanu i jeden z najwybitniejszych polityków, i najbardziej wpływowych, jeśli chodzi o ostatnie lata istnienia ludzkości i jej troski o to dzieło, które nazywamy stworzeniem – mówił ks. prof. Tadeusz Guz.

Świętej pamięci prof. Jan Szyszko pojmował i rozumiał prawdę o tym, że kosmos ma swojego boskiego, osobowego Stwórcę – podkreślił kapłan.

– A człowiek rozumny, prawy, sumienny powinien to dzieło przyjąć z godnością, jaka przysługuje jemu jako osobowemu podmiotowi, uprawiać i użytkować, żeby ukształtować swój los na godny byciu człowiekiem. Rysem, chyba najgłębszym, jego duchowości i podmiotowości, jako człowieka jest właśnie umiłowanie nauki, które pan profesor Jan Szyszko pojmował zawsze, jako umiłowanie, poznawanie, głoszenie oraz, jeśli zachodzi taka konieczność, to także jest to obrona prawdy. W tym aspekcie pan profesor należy do tych uczonych, którzy aż do heroizmu, niezwykłego poświęcenia oddali się dziełu nauki polskiej i światowej – powiedział duchowny.

Tylko dwóch Polaków w historii otrzymało specjalne wyróżnienie od Światowej Federacji Uczonych. Pierwszym z nich był św. Jan Paweł II, a drugim prof. Jan Szyszko.

– Prof. Jan Szyszko obok św. Jana Pawła II otrzymał niezwykłą nagrodę tej Światowej Federacji Uczonych. Tylko dwóch Polaków w historii nauki polskiej otrzymało to wyróżnienie. To jest właśnie największa zasługa śp. pana profesora. Jestem przekonany, że owoce jego całościowego dorobku życiowego będą oddziaływały bardzo pozytywnie na rozwój polskiej nauki dziś, jutro i zapewne w następnych pokoleniach, ponieważ są to wyniki badań unikatowe, i dlatego ta najdostojniejsza federacja światowych uczonych dostrzegła te wyniki oraz potrafiła je stosownie wynagrodzić – podsumował ks. prof. Tadeusz Guz.

radiomaryja.pl

drukuj