fot. facebook.com

TSUE: Pytania prejudycjalne sądów dot. systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce – niedopuszczalne

Pytania prejudycjalne sądów dotyczące systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce należy uznać za niedopuszczalne – wynika z opinii, jaką wydał dzisiaj rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Mowa o pytaniach sądów okręgowych w Łodzi i Warszawie. W wydanej opinii rzecznik generalny TSUE ocenia, że wnioski o orzeczenie w trybie prejudycjalnym, dotyczące krajowych przepisów wprowadzających nowy model postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce, są niedopuszczalne.

Rzecznik w oparciu o informacje z postanowień odsyłających stwierdza, że ,,sądy odsyłające żywią jedynie subiektywne obawy, które nie urzeczywistniły się w postaci wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i pozostają hipotetyczne”.

Z opinią rzecznika TSUE zgadza się poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz. Szef sejmowej komisji sprawiedliwości odbiera ją za pewien moment zwrotny.

– Założeniem pytań prejudycjalnych, które można było skierować do TSUE, była problematyka kolizyjna między prawem krajowym a unijnym. Przecież to nie dotyczy takiego przedmiotu. To dotyczy stricte prawa polskiego, a zatem już z tego powodu takie pytania są niedopuszczalne. Również brak uzasadnienia do zarzutów jakoby postępowania dyscyplinarne były prowadzone niezgodnie ze standardami, skoro jeszcze na dobrą sprawę się nie rozpoczęły. Opinia rzecznika wydaje się być jakimś momentem zwrotnym – mówi poseł Stanisław Piotrowicz.

Łódzki sąd pytał o niezawisłość sędziowską w związku z wprowadzeniem systemu dyscyplinarnego wobec sędziów. Obawiał się konsekwencji w razie wydania rozstrzygnięcia niekorzystnego dla Skarbu Państwa.

Warszawski sąd wystosował z kolei pytanie o interpretację prawa unijnego w zakresie niezależności postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce.

RIRM

drukuj