fot. Robert Sobkowicz/Nasz Dziennik

Będzie pozew zbiorowy ws. reformy OFE?

Sąd Okręgowy w Warszawie rozstrzygnie dziś kwestię dopuszczalności prawnej pozwu zbiorowego przeciw Skarbowi Państwa, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i towarzystwom emerytalnym. Chodzi o reformę OFE.

Do pozwu przystąpiły 52 osoby. Według nich, rządowa reforma OFE doprowadziła do wywłaszczenia obywateli. Doszło zatem do naruszenia konstytucyjnego prawa własności, skoro „udziały umorzono i środki przekazano do ZUS” – mówił mec. Paweł Kowalczyk. Dodał, że pozwano towarzystwa emerytalne i ZUS, ponieważ działania tych podmiotów były konieczne do umorzenia jednostek i przeniesienia środków przyszłych emerytów. W pozwie żąda też ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa w związku z wykonaniem tych czynności.

Pozwani wnieśli, by sąd odrzucił roszczenia jako niedopuszczalne prawnie. Wskazywali, że w postępowaniu grupowym dochodzone mogą być roszczenia tylko jednego rodzaju, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Tymczasem, jak mówią, poszczególne osoby z grupy miały środki w różnych funduszach emerytalnych.

Ustawa o zmianach w systemie emerytalnym weszła w życie 1 lutego ubiegłego roku. Jej efektem było m.in. przeniesienie ponad połowy emerytalnych składek Polaków z OFE do ZUS. W Trybunale Konstytucyjnym na rozpatrzenie oczekuje wniosek prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zakwestionował on m.in. zakaz inwestowania w obligacje, nakaz inwestowania w akcje i zakaz reklamy OFE. Trybunał Konstytucyjny połączył go ze skargą Rzecznik Praw Obywatelskich. Irena Lipowicz zarzuciła przepisom naruszenie zasad zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz. TK nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj