fot. TV Trwam News

Prezes TK: w lipcu Zgromadzenie Ogólne ws. regulaminu i kodeksu etycznego TK

W lipcu przewiduję zwołanie Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego m.in. ws. regulaminu TK i kodeksu etycznego sędziego TK – poinformowała prezes TK Julia Przyłębska. Wykluczyła zaś spotkanie wszystkich sędziów, o które zwracała się część z nich.

Przyłębska odpowiedziała na pismo grupy sędziów ws. zwołania ZO oraz drugiej grupy sędziów, przeciwnych temu. Jej pismo, do którego dotarła PAP, jest datowane na 12 kwietnia.

O zwołanie Zgromadzenia Ogólnego zwrócili się urlopowany wiceprezes TK Stanisław Biernat, Leon Kieres, Małgorzata Pyziak–Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Marek Zubik oraz wybrany przez Sejm tej kadencji Piotr Pszczółkowski. Uzasadniali to m.in. tym, że dotychczas prezes nie zwołała ani narady ani zgromadzenia ani spotkania z udziałem wszystkich sędziów, a w TK dochodzi do „sprzecznego z przepisami odbierania spraw sędziom Trybunału i uniemożliwiania im orzekania”. Ich zdaniem funkcję prezesa TK „w szerokim zakresie wykonuje Mariusz Muszyński” (Przyłębska udzieliła mu pełnomocnictw w sprawach związanych z administrowaniem TK – PAP). Sędziowie ci pisali też, że wbrew konstytucji oraz interesowi publicznemu ograniczono dostęp do prac TK mediom.

Z autorami tego pisma nie zgodzili się Henryk Cioch, Grzegorz Jędrejek, Zbigniew Jędrzejewski, Lech Morawski, Mariusz Muszyński i Michał Warciński – wybrani przez Sejm obecnej kadencji i skierowali do Przyłębskiej swój list w tej sprawie.

„W obecnej sytuacji nie widzimy możliwości spotkania w gronie wszystkich sędziów Trybunału poza Zgromadzeniami Ogólnymi nakazanymi prawem” – napisali.

Podkreślili też, że składy orzekające są kształtowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a pojawiające się wnioski o wyłączenie sędziego rozstrzygają niezawisłe składy. Dodali, że nie jest prawdą, że Muszyński „wykonuje w szerokim zakresie funkcje prezesa”.

Sędziowie ci dodali, że nie wyrażają zgody na uczestniczenie mediów w czasie rozpraw, bo dezorganizuje to pracę Trybunału, a jawność rozpraw zagwarantowana jest możliwością udziału w nich publiczności oraz transmisją internetową.

„Co do swobody wypowiedzi sędziów jesteśmy oburzeni, że pani prezes dotychczas nie zareagowała na coraz częstsze publiczne wystąpienia sędziów TK i sędziów TK w stanie spoczynku, w których przekraczane są obowiązujące standardy prawne i etyczne wypowiedzi sędziego, a część naszych kolegów jest w nich obrażana i poniżana” – napisali.

W odpowiedzi dla wszystkich sędziów TK prezes Przyłębska napisała, że zwołania ZO w sprawach, o których pisali do niej sędziowie, nie przewiduje ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK.

„Natomiast nieformalnego spotkania wszystkich sędziów TK celem omówienia zasygnalizowanych w obu pismach ewentualnych problemów obecnie nie przewiduję, ponieważ część sędziów nie wyraża na to zgody” – dodała.

„Bieżące problemy związane z organizacją i funkcjonowaniem Trybunału będę rozwiązywać na bieżąco” – zapowiedziała.

Zarazem dodała, że w lipcu przewiduje zwołanie ZO poświęconego przyjęciu regulaminu TK, kodeksu etycznego sędziego TK, statutu Kancelarii TK oraz statutu Biura Służby Prawnej TK.

„Ponadto jesienią planuję zwołanie corocznego publicznego posiedzenia ZO, podczas którego są omawiane istotne problemy wynikające z działalności i orzecznictwa Trybunału” – głosi pismo prezes Przyłębskiej. Dodała, że prezes „zawiadamia o zwołaniu publicznego posiedzenia ZO i zaprasza do udziału w nim prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

PAP/RIRM

drukuj