Gorzów Wlkp. Min. Rafalska zachęca do udziału w polityce senioralnej

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska zachęca samorządy i organizacje pozarządowe do udziału w polityce senioralnej i deklaruje współpracę. W czwartek w Gorzowie Wlkp. wzięła udział w konferencji nt. wprowadzonej w mieście Karty Seniora.

Program Karty Seniora wystartował w Gorzowie Wlkp. na początku kwietnia br. Uchwałę w tej sprawie, autorstwa klubu radnych PiS, rada miasta przyjęła jednogłośnie w listopadzie zeszłego roku. Przyjęto wówczas także uchwałę o powołaniu 15-osobowej gorzowskiej Rady Seniora.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rafalska przypomniała, że w Polsce społeczeństwo się starzeje i seniorów będzie przybywać. Podała, że zgodnie z prognozami w 2050 roku ponad 40 proc. Polaków będzie miało co najmniej 60 lat.

„Polityka senioralna na pewno jest polityką międzyresortową (…) ale drugim ważnym realizatorem polityki senioralnej musi być samorząd” – podkreśliła Rafalska.

Wśród jego zadań wymieniła prowadzenie domów opieki społecznej i tworzenie domów dziennego pobytu. Zaznaczyła, że usługi opiekuńcze trzeba rozwijać, a inne organizacje pozarządowe powinny w tym wspierać władze lokalne.

„Ważnym partnerem w realizacji polityki senioralnej jest sektor trzeci, a więc organizacje, fundacje, które mają tu duże doświadczenie i sprawnie realizują różne elementy polityki społecznej. Jest tu też ważna rola dla Kościoła i związków wyznaniowych, a na koniec na pewno istotna rola dla nas wszystkich, budowania przyjaznego otoczenia i zrozumienia dla osób starszych” – powiedziała Rafalska.

Szefowa MRPiPS jako przykłady dobrych praktyk samorządów wymieniła tworzenie rad seniorów działających w 197 gminach czy uniwersytetów trzeciego wieku, których jest 613. Te działania – w ocenie minister – sprzyjają solidarności pokoleniowej. Dodała, że kolejnym ważnym elementem wsparcia seniorów są mieszkania chronione dla osób starszych.

Elementem wspierania osób starszych oraz ich aktywizacji są także karty seniora uprawniające do ulg i zniżek. Wśród partnerów programu w Gorzowie są m.in. instytucje kultury, zakłady medyczne, centra sportowe, księgarnie i inne sklepy.

O Kartę Seniora może wystąpić każdy gorzowianin, który ukończył 60 lat. W ciągu dwóch tygodni do urzędu wpłynęło 280 wniosków o jej wydanie.

„W mieście, w którym mamy 32 tys. seniorów powyżej 60. roku życia, Karta Seniora będzie cieszyła się ogromną popularnością. Karta wydawana jest bezpłatnie. W tej chwili mamy 50 partnerów, ale każdego dnia przybywa nam nowych – przedsiębiorców i instytucji chcących włączyć się w program Karty” – powiedział prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

„Trzeba wziąć pod uwagę, że jest różny poziom życia seniorów. (…) W związku z tym, tego typu inicjatywy są bardzo pożyteczne, bardzo potrzebne dla wszystkich” – powiedział emerytowany gorzowski urzędnik, a obecnie uczestnik Uniwersytetu Trzeciego Wieku Władysław Żelazowski.

„Karta będzie się rozwijała, a że rozwijać się musi, doskonale o tym wiemy, widząc, jak bardzo dużo wniosków na samym starcie zostało złożonych” – mówił na konferencji przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. Paweł Ludniewski.

W Polsce, poza Gorzowem Wlkp., karty seniora funkcjonują w Szczecinie, Katowicach, Bytomiu, Płocku, Nowym Sączu, Gliwicach, Łodzi i Zielonej Górze.

PAP/RIRM

drukuj