Wpisy

Wiceszefowa MRPiPS: Program „500 plus” działa lepiej niż zakładaliśmy. Nie zmienia to jednak faktu, że w Polsce mamy do czynienia ze spadkiem urodzeń

Program „500 plus” działa lepiej niż zakładaliśmy, co nie zmienia faktu, że w Polsce mamy do czynienia ze spadkiem urodzeń – powiedziała wiceminister rodziny Barbara Socha. Podkreśliła, że dalej potrzebne jest inwestowanie w politykę prorodzinną.

Przyznano już 2 mln 440 tys. świadczeń z programu „Dobry Start”

Rodzice chętnie korzystają z rządowego programu „Dobry Start”. Dotychczas przyznano 2 mln 440 tys. świadczeń na wyprawkę szkolną dla uczniów. Rządowe wsparcie w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 lat. 

Z. Ziobro złoży dziś wniosek do ministerstwa rodziny o wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafi dziś wniosek o rozpoczęcie prac nad wypowiedzeniem Konwencji Stambulskiej. Złoży go minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Konwencja ma charakter ideologiczny, wprowadza pojęcie tzw. płci społeczno-kulturowej, a standardy walki z przemocą wobec kobiet są już zapewnione w polskim prawie.