fot. PAP/Rafał Guz

Rusza kolejna edycja programu „Maluch plus”

W ramach tegorocznej edycji programu „Maluch plus” ponad 341 mln zł trafi na tworzenie nowych miejsc w żłobkach. Według założeń resortu rodziny, powstanie ich 25 tys.

Ogłoszono beneficjentów programu w części, w której o środki mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, które brały udział w poprzednich edycjach oraz osoby prywatne. Teraz wojewodowie będą podpisywać umowy na realizację zadań.  Rząd w gminach, gdzie nie ma żłobków, przekazuje na jedno miejsce w takiej placówce 33 tys. zł. Tam, gdzie żłobki już są, ale powstają kolejne, na jedno miejsce przypada 30 tys. zł.

Program „Maluch plus” cieszy się ogromnym zainteresowaniem potencjalnych wykonawców, ponieważ spotkał się z entuzjazmem rodziców – wskazała minister rodziny Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny zaznaczyła, że jednym z priorytetowych działań jest aktywizacja zawodowa rodziców.

– Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 to wyzwanie. W tej przestrzeni mamy jeszcze dużo zrobienia, choć zostało już wykonane bardzo dużo. W ostatniej kadencji, czyli od końca 2015 roku do roku 2020 ponad 2 miliardy 100 milionów złotych zostało przekazanych na tworzenie i utrzymanie miejsc w żłobkach. Zostało ich utworzonych do 200 tysięcy. Użłobkowienie w Polsce wzrosło dwukrotnie – powiedziała minister Marlena Maląg.

Nadal ponad 54 proc. polskich gmin wciąż nie ma własnej zorganizowanej opieki dla dzieci do lat 3.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM/TV Trwam News

drukuj