fot. mpips.gov.pl

E. Rafalska: Jest wciąż szansa, że w tym roku przyjdzie na świat 400 tys. dzieci

W tym roku w naszym kraju może przyjść na świat 400 tys. dzieci, jednocześnie rośnie zatrudnienie kobiet – powiedziała w środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Szefowa MRPiPS przyznała też w radiowej Trójce, że gdyby pod obrady parlamentu został przedłożony obywatelski projekt postulujący wprowadzenie zakazu tzw. eugenicznej aborcji, to by go poparła.

Elżbieta Rafalska powiedziała, że w tym roku od stycznia do sierpnia było o 19 tys. więcej urodzeń niż w tym samym okresie 2016 r. W 2017 r. każdego miesiąca, poza kwietniem, rodziło się o kilka tysięcy więcej dzieci.

Według danych GUS, np. w czerwcu 2017 r. przyszło na świat 34 tys. dzieci, czyli o 2,3 tys. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśliła, że wzrost urodzeń wynika nie tylko z programu „500 plus”.

„Niezaprzeczalna jest likwidacja ubóstwa, szczególnie w rodzinach wielodzietnych. Jednak dla młodych rodzin, które decydują się na powiększenie rodziny, istotne znaczenie ma sytuacja na rynku pracy, więc poczucie bezpieczeństwa materialnego wynikającego z pewności zatrudnienia i wzrostu wynagrodzeń, a te dwa czynniki świetnie oddają sytuację gospodarczą, w jakiej się znajdujemy” – przekonywała.

Zdaniem Elżbiety Rafalskiej, „wynagrodzenia rosną, bezrobocie jest niskie, w niektórych sytuacjach pracę można nawet wybierać”.

Szefowa MRPiPS podkreśliła również, że program „500 plus” nie zniechęca Polek do podejmowania pracy.

„Wzrasta zatrudnienie kobiet, bezrobocie wśród nich, według Eurostatu, jest niższe niż bezrobocie mężczyzn, co do tej pory się nie zdarzało. Bierność zawodowa zmalała o 140 tys., a zatrudnienie kobiet zwiększyło się o 158 tys. Mamy zatem twarde dane pokazujące, że w sytuacji dobrego rynku pracy kobiety tak łatwo nie rezygnują z zatrudnienia z powodu opieki nad dziećmi. My z kolei rozwijamy instytucję opieki nad małymi dziećmi”.

Rafalska przypomniała, że w 2018 r. na żłobki zostanie przeznaczonych 450 mln zł, przy czym częściowo do tego programu finansowo będą musiały włączyć się również samorządy.

Zapowiedziała też, że program „500 plus” nie zostanie rozszerzony na każde dziecko, także to, pierwsze, i nie zostaną nim objęci samotni rodzice.

„Objęcie wsparciem każdego dziecka to koszt 17 mld zł rocznie i na to nas nie stać, chociaż chcielibyśmy, by wszystkie dzieci do 18. roku życia były objęte tym programem” – podkreśliła. Dodała, że gdyby szanse na to stworzyło określenie górnego pułapu dochodowego beneficjentów programu, to by się nie zawahała.

Elżbieta Rafalska przypomniała, że rocznie program „500 plus” kosztuje 24 mld zł i jego rozszerzenie oznaczałoby wydanie z budżetu kolejnych miliardów złotych.

Szefowa MRPiPS odniosła się również do obywatelskiego projektu postulującego wprowadzenie zakazu eugenicznej aborcji, np. z powodu ciężkiej choroby dziecka.

„Nasze stanowisko i moje osobiście jest za takim rozwiązaniem. Nie wykluczam zatem, że takie rozwiązanie będzie przez parlament przyjęte. Na pewno będę głosowała za tym rozwiązaniem, które jest projektem obywatelskim” – dodała minister Rafalska.

PAP/RIRM

drukuj