Trybunał zbada przepis ws. wyłaniania prezesa TK

Na wniosek Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej Trybunał zbada jutro przepis o wyłanianiu kandydatów na prezesa gremium. Według obowiązującej ustawy z 22 lipca prezydent wybiera prezesa spośród trzech kandydatów przedstawionych mu przez Zgromadzenie Ogólne.

Kadencja obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego kończy się 19 grudnia. Zasady wyboru następcy Andrzeja Rzeplińskiego określa ustawa z 22 lipca, którą Trybunał uznał za częściowo niezgodną z Konstytucją. Nie podważył jednak przepisu o zasadach powołania nowego prezesa, o co wnioskowali Nowoczesna i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jak tłumaczył sędzia Andrzej Wróbel, wniosek nie był wystarczającą uargumentowany. Jutro Trybunał ponownie zajmie się procedurą wyłaniania kandydatów na nowego prezesa – tym razem na wniosek Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej.

Według ustawy, Prezydent wybiera nowego prezesa spośród trzech kandydatów przedstawionych mu przez Zgromadzenie Ogólne. Wcześniejsze przepisy mówiły o dwóch kandydatach. Zdaniem opozycji Prawo i Sprawiedliwość dąży do sytuacji, w której prezesem zostanie osoba realizująca interes partii. Jak odpowiada rząd, prawo łamie sam Trybunał Konstytucyjny, nie stosując się do przepisów ustawy z dnia 22 lipca.

Wybór nowego prezesa może zakończyć ciągnący się spór o Trybunał. Jedną z jego twarzy był sam Andrzej Rzepliński, który wielokrotnie – na łamach polskich i zagranicznych mediów – krytykował partię rządzącą. Trybunał Konstytucyjny będzie obradował w pełnym składzie, na rozprawie będzie przewodniczył sędzia Andrzej Rzepliński.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj