fot. PAP/Leszek Szymański

Wiceminister sprawiedliwości M. Romanowski odniósł się w Sejmie do skali problemu przemocy domowej w Polsce

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski odpowiedział w Sejmie na pytania posłów dotyczące skali problemu przemocy domowej w Polsce. Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że w 2019 roku zgłoszono 166 tys. przypadków przemocy domowej.

W  stosunku do roku 2018 to wzrost o 6 tysięcy. Ok. 80 tys. dotyczyło przemocy psychicznej, przemoc fizyczna to ponad 60 tys., przemoc seksualna – ponad 1 200 przypadków, a inne formy przemocy to 23 tysiące.

W 2019 roku stwierdzono ponad 88 tys. osób, co do których istniało podejrzenie, iż są ofiarami przemocy w rodzinie. 65 tys. z nich to kobiety, 12 tys. osoby małoletnie, a nieco ponad 10 tys. – mężczyźni – mówił w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

– Ok. 10 proc. wszystkich zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie wymagało pilnej interwencji służb m.in. ze względu na zagrożenie życia. To jest pewien obraz. Jeżeli chodzi o twarde dane, to najwcześniej po pół roku, po roku od wejścia w życie ustawy, będziemy mieli pewne miarodajne dane odnośnie liczy osób dotkniętych przemocą i korzystających z tego rozwiązania – natychmiastowego nakazu policyjnego – wskazał Marcin Romanowski.

W ubiegłym tygodniu prezydent podpisał tzw. ustawę antyprzemocową. [czytaj więcej]  Wprowadza ona szybkie postępowanie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu w tych sprawach zostały przyznane Policji, a także Żandarmerii Wojskowej.

 

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj