fot. PAP/EPA

Dziś szczyt klimatyczny ONZ w Marrakeszu

Dziś w Marrakeszu (Maroko) rozpoczyna się 22. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP22). Podczas szczytu po raz pierwszy spotkają się sygnatariusze porozumienia paryskiego.

Przez dwanaście dni delegaci z blisko 200 państw, a także reprezentanci nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i ekologicznych będą dyskutowali o wdrażaniu Porozumienia paryskiego, przyjętego 12 grudnia 2015 r. Umowa paryska to pierwsza w historii umowa międzynarodowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.

– Podczas COP22 po raz pierwszy odbędzie się posiedzenie stron porozumienia paryskiego, podczas którego rozpoczniemy dyskusję nad realizacją porozumienia klimatycznego. Polska, podczas szczytu w Marrakeszu, będzie aktywnie uczestniczyć w negocjacjach. Szczególnie zależy nam na rozpowszechnieniu naszego postulatu, aby wykorzystywać lasy do zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze – zapowiada wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek, który przewodniczyć będzie polskiej delegacji.

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w trakcie szczytu strona polska przedstawi prezentacje dotyczące leśnych gospodarstw węglowych oraz bezodpadowej energetyki węglowej. W obradach Segmentu Wysokiego Szczebla (High Level Segment 15-18 listopada) Polskę reprezentować będzie minister Jan Szyszko.

Polska promuje koncepcję leśnych gospodarstw węglowych, które miałyby zmniejszać koncentrację CO2 w atmosferze. Chodzi o to, by przy odpowiedniej gospodarce leśnej, czyli przez sadzenie konkretnych gatunków drzew, bądź dosadzanie nowych drzew w istniejących lasach, wychwycić większą ilość CO2. Węgiel wychwytywany jest przez rośliny w naturalnym procesie fotosyntezy. Im dłużej rośnie las, tym więcej węgla jest w nim składowane. Ponadto, by zapobiec „ucieczce” emisji, czyli zmagazynowanego węgla, powinno się unikać tzw. całkowitych zrębów.

Zdaniem Lasów Państwowych, taka gospodarka w ciągu 10 lat pozwoliłaby zakumulować 40 mln ton dwutlenku węgla w polskich lasach. Według zapowiedzi program leśnych gospodarstw węglowych miałby ruszyć od przyszłego roku, a ewentualny handel pochłoniętymi emisjami – w 2020 r.

MŚ podkreśla, że porozumienie klimatyczne ONZ, które wynegocjowano w ubiegłym roku w Paryżu, mówi nie tylko o redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale również o roli pochłaniania dwutlenku węgla m.in. przez lasy oraz specyfice poszczególnych państw. Umowa wprowadza bowiem nową koncepcję neutralności klimatycznej, polegającą na dążeniu do zbilansowania emisji gazów cieplarnianych z ich pochłanianiem, również przez lasy, w miejsce proponowanej dotychczas przez niektóre strony całkowitej dekarbonizacji gospodarek.

Porozumienie paryskie weszło w życie w piątek, formalnie zacznie obowiązywać od 2020 r. Do tej pory umowę ratyfikowało 97 państw w tym główni emitenci gazów cieplarnianych USA i Chiny. Porozumienie ratyfikowała też Unia Europejska oraz Polska.

Głównym celem porozumienia klimatycznego ONZ jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2 stopnie Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia.

Jeszcze przed konferencją w Paryżu w 2015 r. państwa złożyły dobrowolne zobowiązania ws. redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2020-2030. Unia Europejska zobowiązała się m.in. do 40-proc. ograniczenia emisji CO2 w stosunku do 1990 r. Kontrybucje te mają ograniczyć globalny wzrost ocieplenia do 2,7 st. Celsjusza do końca bieżącego stulecia.

 

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj