Warszawa: państwa ONZ przyjmą program dot. zrównoważonego zarządzania i korzystania z lasów

Przedstawiciele 50 państw świata przyjmą Zintegrowany Program Pracy na lata 2018-2021 dot. zrównoważonego zarządzania i korzystania z lasów. Celem dokumentu będzie wspieranie w tym obszarze państw Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz innych zainteresowanych stron.

Prace nad rozwiązaniami trwają w Warszawie w ramach wspólnej Sesji Komitetu ds. Lasów i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ oraz Europejskiej Komisji ds. Leśnictwa FAO.

Polska kreuje politykę w kwestii gospodarowania zasobami leśnymi i jest uznawana za lidera – podkreślił na antenie Telewizji Trwam w programie „Polski Punkt Widzenia” prof. Jan Szyszko. Świat interesuje się polskimi osiągnięciami w dziedzinie lasów, czego przykładem jest międzynarodowa konferencja w stolicy – dodał.

– Różne państwa mają różne problemy. Polska korzysta z doświadczeń różnych państw i mogę powiedzieć, że właśnie nasz kraj pokazuje swoje leśnictwo jako wzór do naśladowania dla wielu państw półkuli północnej, różnych kultur użytkowania w przeszłości. Jest duże zainteresowanie polską myślą leśną – np. w Kazachstanie, czy w Uzbekistanie. Wczoraj się spotkałem z panem ministrem i rozmawiałem na temat możliwości współpracy, edukacji, jak również o działaniach dla dobra wspólnego, gdzie Polska jest tutaj wzorem. Duże zainteresowanie Uzbekistanu również metodami finansowania Polskich Lasów Państwowych, w jaki sposób to funkcjonuje. Inne państwa interesują się również sprawami udziału Lasów Państwowych w rozwoju gospodarczym – wskazywał minister środowiska.

Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Zajmują one bowiem blisko 1/3 powierzchni naszego kraju.

Warto podkreślić, że lesistość Polski systematycznie się zwiększa. Zgodnie z Krajowym programem zwiększenia lesistości, powierzchnia lasów w 2050 r. ma obejmować 33 proc. powierzchni kraju. Lasy Państwowe sadzą obecnie ok. 500 mln drzew rocznie, czyli ok. tysiąca na minutę.

Sesja w Warszawie zakończy się w piątek. Wydarzeniu towarzyszą obchody IV Europejskiego Tygodnia Leśnego.

RIRM

drukuj