fot. PAP

System bonów wychowawczych dla rodziców

Uczestnicy tegorocznego Kongresu Polskiej Rodziny pod hasłem „Rodzina Receptą na kryzys”, chcą uchwalić bon wychowawczy dla rodziny, który ma zastąpić obecne zasiłki i świadczenia rodzinne.

Propozycję zmian w polskiej polityce rodzinnej zakłada obywatelski projekt ustawy, który został zaprezentowany na kongresie. Projekt ma poszerzyć system świadczeń rodzinnych o bon wychowawczy. Szczegóły przybliża mec. Ludwik Skurzak, który zajmował się opracowaniem zapisów projektu.

– To powinien być system powszechny, czyli ogarniający wszystkich Polaków, bez względu na to, czy ktoś pracuje i czy dobrze zarabia, czy źle. Świadczenia powinny być związane ściśle z rodziną. Proponujemy w tym pierwszym etapie tego świadczenia, o którym obecnie mówimy, które nazywamy bonem wychowawczym, żeby rodzic, który poświęcić się wychowywaniu dziecka, czyli zrezygnuje z pracy zawodowej przez pierwsze 24 miesiące życia tego dziecka, żeby taka rodzina otrzymywała świadczenie w wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli ten sposób myślenia o zaangażowaniu się państwa w rodzinę zostałby zaakceptowany, Polacy udzieliliby poparcia takim projektom dając podpisy, to w kolejnym ruchu proponowalibyśmy analogiczne rozwiązania dotyczące kolejnych okresów w życiu dziecka, czyli bony dotyczące etapu przedszkolnego, potem typowy bon szkolny – informował.

Kongres odbył się Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jego efektem miało być stworzenie kompleksowego programu polityki prorodzinnej wraz z propozycją praktycznych rozwiązań służących jej wprowadzeniu w życie.

Omówieniem tych spraw zajmują się przedstawiciele organizacji prorodzinnych, samorządów z całej Polski, organizatorzy marszów dla życia i rodziny a także eksperci polityki rodzinnej.

Podczas kongresu prowadzono także m.in. dyskusje nt. miejsca rodziny we współczesnym świecie, budowaniu jej siły ekonomicznej, a także relacji między rodzicami a szkołą.

Kongres zorganizowało Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Inicjatywa jest wyjściem na przeciw kryzysowi demograficznemu – tłumaczy Anna Borkowska-Kociołek, rzecznik Centrum.

– Dzisiaj niestety doświadczamy braki w polityce prorodzinnej. Skutki tego obserwujemy poprzez poważny kryzys demograficzny. Te skutki są katastrofalne, ponieważ cały system emerytalny opiera się na demografii a okazuje się, że Polacy chcą mieć dzieci, tylko po prostu nie ma warunków. W Wielkiej Brytanii czy w Irlandii Polki, które tam wyjechały rodzą dwa razy więcej dzieci niż nad Wisłą. Jest to dowód na to, że Polacy chcą mieć dzieci. Potrzebna jest tylko zmiana systemu. Trzeba stworzyć warunki sprzyjające dla rodzin- powiedziała.

RIRM

drukuj