[TYLKO U NAS] E. Rafalska: Rok 2017 był rokiem najniższego bezrobocia od 26 lat

Kolejny rok funkcjonowania 500 plus, rozwój Karty Dużej Rodziny, najniższe bezrobocie od 26 lat, przywrócenie wieku emerytalnego, funkcjonowanie programu Za Życiem – to największe sukcesy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2017 r. – powiedziała w rozmowie z red. Mateuszem Antczakiem z portalu radiomaryja.pl szefowa resortu Elżbieta Rafalska. Polityk wskazała również na najważniejsze cele ministerstwa w 2018 r.

Dla polskich rodzin i polskiej polityki społecznej rok 2017 był całkiem dobry – zaznaczyła Elżbieta Rafalska.

To był kolejny rok funkcjonowania programu Rodzina 500 plus, z którego korzysta niemal 4 mln polskich dzieci. W tym roku weszliśmy w nowy okres zasiłkowy. Udało się to zrobić w miarę bezkolizyjnie, na nieco zmienionych, nowych zasadach. Kluczowe elementy w tym programie nie uległy jednak zmianie. Zarówno kryterium dochodowe, jak i wysokość świadczenia pozostała bez zmian. Rozwijamy również możliwość poprawienia dostępności do miejsc opieki nad małymi dziećmi. Rodzice po okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem wracają do pracy. Wtedy dla nich ta opieka jest bardzo ważna. W tym zakresie zaczął działać program Maluch plus, adresowany do samorządów i podmiotów niepublicznych. Rozwija się również Karta Dużej Rodziny; poprawia się dostępność do niej. Wnioski o świadczenie z programu 500 plus, jak i o Kartę Dużej Rodziny można składać drogą elektroniczną, co dla osób zainteresowanych może mieć istotne znaczenie – zaznaczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Bardzo ważne jest również to, co działo się na polskim rynku pracy – dodała.

Rok 2017 był rokiem najniższego bezrobocia od 26 lat. Bezrobocie z miesiąca na miesiąc się zmniejszało, chociaż są takie województwa, jak warmińsko-mazurskie, w którym bezrobocie jest jeszcze dwucyfrowe. Niemniej liczba bezrobotnych jest dużo mniejsza niż wtedy, gdy obejmowaliśmy rząd. Rosną również wynagrodzenia. Do tego powstają stabilne miejsca pracy. Dzięki temu znacząco poprawia się poczucie bezpieczeństwa na polskim rynku pracy – wskazała polityk.

Kolejną zmianą, na którą czekali Polacy był 1 października i przywrócenie wieku emerytalnego – zaznaczyła minister Rafalska.

Już dziś wiemy, że z przywróconego wieku emerytalnego skorzysta ponad 300 tys. Polek i Polaków, z tego znaczna część osób, które były wykluczone poza rynkiem pracy. Część z nich nie miała żadnego znaczenia. Po wprowadzeniu tej ustawy ich sytuacja – poczucie stabilności i bezpieczeństwo materialne – znacząco się poprawiła – powiedziała szefowa resortu.

Rok 2017 to również funkcjonowanie programu Za Życiem, gdzie znacząco poprawiają się propozycje adresowane do osób niepełnosprawnych. Do tego dochodzi dobry rok dla pomocy społecznej – dodała.

Spada liczba beneficjentów pomocy społecznej, spada też liczba osób korzystających z dożywiania, mowa tu głównie o dzieciach. Dzieje się to ze względu na to, że funkcjonuje program 500 plus. Znacząco zmniejszył on ubóstwo dzieci, młodzieży, rodzin wielodzietnych. Jesteśmy liderem w Europie pod tym względem – podkreśliła Elżbieta Rafalska.

Powodem do zadowolenia są dane dotyczące liczby urodzeń – zauważyła.

Wszystko wskazuje na to, że jeżeli chodzi o liczbę urodzeń, ten rok będzie zdecydowanie lepszy, niż 2016 r. Na to wpływ ma z całą pewnością program Rodzina 500 plus oraz bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Wypatruję najnowszych danych i mam nadzieję, że uda się osiągnąć tę magiczną liczbę 400 tys. urodzeń w ciągu roku – wskazała minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Elżbieta Rafalska odniosła się również do celów, jakie stawia sobie ministerstwo w 2018 r.

Pamiętamy o tym, że grupą, która wymaga szczególnego wsparcia są seniorzy. Niestety, sytuacji materialnej i ograniczenia ubóstwa nie udało się tak osiągnąć, jak miało to miejsce u rodzin z dziećmi. W naszej polityce senioralnej mamy propozycje dziennego wsparcia: domy opieki Senior plus, programy z ASOS. Mamy również nowy program wsparcia osób starszych – 75 plus. Jest to program adresowany do samorządów i na ten cel mamy ponad 50 mln zł – wskazała polityk.

Chcemy również 3 krotnie zwiększyć środki na opiekę nad małymi dziećmi – dodała.

70 proc. polskich samorządów nie ma jednej instytucji opieki nad małym dzieckiem. Nie myślę o tym, żebyśmy wszystkie polskie dzieci wysłali do żłobków, ale bardzo często jest tak, że prywatny żłobek kosztuje 1000 zł, a prywatna opiekunka jeszcze więcej. Rodziców na tak kosztowną opiekę po prostu nie stać – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Finalizowane są też prace nad ustawą Za Życiem. Tu przygotowywane są nowe propozycje dla osób z niepełnosprawnościami i dla ich rodziców – wskazała Elżbieta Rafalska.

RIRM

drukuj