Posłowie zajmą się kontrowersyjną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy

W Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o ratyfikacji kontrowersyjnej konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris wskazuje, że nie wprowadza ona nowych instrumentów pomocy ofiarom przemocy, natomiast forsuje nader radykalną postać ideologii gender.

Przedłożony w Sejmie projekt ustawy ratyfikacyjnej dowodzi słabego zorientowania w obowiązującym prawie przez osoby przygotowujące proces ratyfikacji.

Jak mówi dr. Joanna Banasiuk z Centrum Prawnego Ordo Iuris – projekt ustawy budzi również poważne wątpliwości natury konstytucyjnej.

– Po pierwsze nie wyznaczono odpowiednio i nie opisano stanu stosunków społecznych w zakresie problematyki przemocy wobec kobiet w Polsce, co powinno poprzedzać decyzję o przygotowaniu projektu ustawy. Po drugie projektodawca tak naprawdę na przestrzeni całego uzasadnienia ustawy o ratyfikacji potwierdza bezprzedmiotowość związania się Rzeczpospolitej Polski postanowieniami konwencji, wskazując bardzo dokładnie na te przepisy prawa polskiego, które już odpowiadają zobowiązaniom konwencyjnym – mówi dr Joanna Banasiuk.   

O ratyfikowanie Konwencji apelowały feministki i środowiska lewicowe.Przeciwko jej zapisom protestują środowiska pro-life, Forum Kobiet Polskich, a także Prezydium Episkopatu Polski.

Wypowiedź dr. Joanny Banasiuk


Pobierz

Pobierz

RIRM

drukuj