fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Posłowie przeprowadzili pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Implementuje on przepisy unijne.

Projekt dostosowuje polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej. Chodzi o kontynuację unijnych reform dotyczących zwiększenia odporności instytucji finansowych. Dotyczy to m. in. procedury przymusowej restrukturyzacji banków.

Resort finansów przekonuje, że dzięki zmianom banki będą odporniejsze na szoki. Jednocześnie w sytuacji, w której po wyczerpaniu wszelkich środków prywatnych i nadzorczych, które mogłyby poprawić sytuację kapitałową banku, będzie on mógł być restrukturyzowany sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych.

https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/1395642318682742784

– To kontynuacja reform regulacyjnych związanych ze zwiększaniem odporności instytucji finansowych, głównie banków. Problem narodził się po kryzysie z lat 2007-2008. (…) Projektowana ustawa wprowadza zmodyfikowane rozwiązania w odniesieniu do minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, co ma na celu wzmocnienie zdolności banków do pokrycia strat i ewentualnego dokapitalizowania w sytuacji negatywnego szoku wewnętrznego czy zewnętrznego – mówił w Sejmie wiceminister finansów, Piotr Patkowski.

Nowela trafi teraz do prac w sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj