fot. wikipedia

Konferencja o roli Sejmu Ustawodawczego  

Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz marszałków obu izb parlamentu w Sali Kolumnowej Sejmu odbędzie się konferencja pod hasłem: „Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919-1922)”.

Uczestnicy wydarzenia będą rozmawiać między innymi o znaczeniu Sejmu Ustawodawczego, jego ukształtowaniu się oraz dorobku państwowotwórczym. Konferencji towarzyszyć będzie ekspozycja pt.: „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem”, której wernisaż odbędzie się w południe w holu głównym. Na wystawie znajdzie się blisko 300 eksponatów pochodzących ze zbiorów Biblioteki Sejmowej, które przypomną zwiedzającym między innymi główne dokonania legislacyjne Sejmu Ustawodawczego oraz sylwetki wybranych posłów i ojców polskiej niepodległości.

10 lutego 1919 r. w budynku byłego Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania Panien przy ul. Wiejskiej w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego. Obrady rozpoczęło przemówienie Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

– W tej godzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt otwierać Sejm polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem – mówił wtedy Józef Piłsudski.

TV Trwam News/RIRM

drukuj