fot. twitter.com

W Sejmie trwa drugie czytanie ustawy budżetowej na 2020 rok

Resort finansów przewiduje, że dochody i wydatki budżetu państwa wyniosą w tym roku ok. 435 mld złotych. Tym samym w budżecie nie będzie deficytu. Budżet przewiduje środki m.in. na rozszerzony program Rodzina 500 plus, trzynastki dla emerytów i rencistów czy zwiększenie wydatków na obronę.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komisji Finansów Publicznych poinformował, że w trakcie prac nad projektem zaproponowano 537 poprawek, z czego 509 nie zyskało akceptacji komisji. Komisja wnosi o uchwalenie budżetu z poprawkami.

Zaakceptowano m.in. poprawki zmniejszające wydatki Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego czy Kancelarii Sejmu, Senatu i Prezydenta.

Poseł Henryk Kowalczyk mówił, że projekt budżetu jest projektem historycznym, ponieważ jest to projekt zrównoważony.

– Przyjęte zostały dochody i wydatki w kwocie 435 mld 340 mln złotych. Oznacza to osiągnięcie zrównoważonego budżetu państwa. Dochody budżetu państwa będą wyższe o 8,3 proc. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, w tym dochody podatkowe wyższe o 6 procent. Wydatki natomiast rosną o 4,6 proc., a więc udział tych wydatków w PKB zmniejszy się o 0,3 punktu procentowego i wyniesie 18,3 procent. Oczywiście wzrost dochodów jest to kolejny rok efektu uszczelnienia sytemu podatkowego – wskazał poseł Henryk Kowalczyk.

Projekt budżetu na br. zakłada wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,7 proc. i 2,5-procentową inflację. Wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 procent.

RIRM

drukuj