Projekt ustawy o energii odnawialnej w Sejmie

Sejmowa Komisja Energetyki zajmie się dziś projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Formalnie celem przyszłej ustawy jest wdrożenie regulacji UE, jednak w praktyce, prawo to zdefiniuje kształt polskiego sektora energii odnawialnej.

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski zauważył, że energia odnawialna w naszym kraju mogłaby być istotnym uzupełnieniem systemu elektroenergetycznego.

– Trzeba to robić z głową tak, żeby mogli na tym skorzystać również obywatele Polski. Istotne jest przede wszystkim wsparcie dla energetyki prosumenckiej, gdzie każdy obywatel może być zarówno konsumentem jak i producentem energii. W ten sposób, w wielu krajach Europy, min. w Niemczech, istotnie wzmocniono system elektroenergetyczny. U nas góra rodzi mysz. Kolejne propozycje idą właściwie w takim kierunku, żeby odciąć społeczeństwo od możliwości produkcji prądu, a przecież jest to nam potrzebne. Wsparcie mają raczej wielkie instalacje, wielkie elektrownie – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

Warto zauważyć, ze źródłem energii odnawialnej są również kontrowersyjne wiatraki.

Tymczasem, jak podkreśliła poseł Małgorzata Sadurska, bardzo niepokojące jest to, że sejmowa większość nie chce pochylić się nad projektem PiS-u, który unormował kwestie prawne dotyczące lokalizacji farm wiatrowych.

– W tym momencie, jeżeli spojrzymy na farmy wiatrowe, jeżeli spojrzymy na stawianie wiatraków, to przychodzi mi na myśl tylko jedno: wolna amerykanka. Firmy wiatrowe stawiają wiatraki tam, gdzie same chcą, bez refleksji i bez wsłuchania się w głos ludzi. Firmy wiatrowe przyjęły sobie taką oto tezę, że 500 metrów to odległość bezpieczna od zabudowań, kiedy opracowania eksperckie mówią, że farmy wiatrowe powinny stać w minimalnej odległości 2 km od zabudowań – mówiła poseł Małgorzata Sadurska.

Odnawialne Źródła Energii to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej, a jeden z jej celów to 20-proc. udział tych źródeł w finalnym zużyciu energii. Dla Polski ten cel jest nieco niższy – średnio 15,5 proc.

RIRM

drukuj