W Sejmie drugie czytanie ws. utworzenia Rady Mediów Narodowych

Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu ma odbyć się drugie czytanie projektu ustawy ws. utworzenia Rady Mediów Narodowych tzw. ustawy pomostowej.

Projekt zakłada m.in., że Rada Mediów Narodowych ma powoływać zarządy i Rady Nadzorcze TVP, Polskiego Radia i PAP. Rada Mediów Narodowych ma liczyć 5 członków, z których 3 ma powoływać Sejm, a 2 – prezydent. Ich kadencja ma trwać 6 lat. Kandydatów na członków Rady powoływanych przez prezydenta przedstawiać mają dwa największe kluby opozycyjne.

Rada Mediów Narodowych jest elementem dużej ustawy medialnej, której poszczególne zapisy są konsultowane z Komisją Europejską – tłumaczy poseł Barbara Bubula z sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

W związku z koniecznością uzgodnienia z Komisją Europejską dużych reform ustawy medialnej – te konsultacje mogą potrwać wiele miesięcy. Tak też zostaliśmy niejako zmuszeni do wyłączenia z dużej reformy medialnej tych elementów, które można wprowadzić bez konieczności uzgadniania z Komisją Europejską. Zostanie więc powołana Rada Mediów Narodowych, która przejmie kompetencje KRRiT w zakresie nadzoru nad Telewizją Polską i Polskim Radiem. Rada będzie również zastępowała obecną ustawę, czyli ministra skarbu państwa, który w tej chwili jest kompetentny w powoływaniu i odwoływaniu szefów mediów narodowych – objaśnia poseł Barbara Babula.

30 czerwca przestaną obowiązywać przepisy ustawy zakładające powoływanie władz TVP i Polskiego Radia przez ministra skarbu.

Prawdopodobnie dziś Sejm wysłucha też sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w ubiegłym roku.

RIRM

drukuj