Świętokrzyski sejmik sprzeciwia się wszelkim przejawom dyskryminacji

Część województw koryguje swoje stanowiska dotyczące sprzeciwu wobec ideologii LGBT. Świętokrzyski sejmik wycofał w środę uchwałę z 2019 roku w tym zakresie. Radni przyjęli w jej miejsce stanowisko w sprawie poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania.

Z inicjatywą w tej sprawie wystąpił Andrzej Pruś, przewodniczący sejmiku z Prawa i Sprawiedliwości. W dokumencie wskazano, że „świętokrzyski sejmik stoi na straży praworządności oraz sprzeciwia się wszystkim przejawom dyskryminacji”.

– Podkreślamy, iż będąca źródłem prawa w Polsce Konstytucja RP gwarantuje rodzicom prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz poglądami i z całą mocą sprzeciwiać się będziemy jakiejkolwiek próbie naruszania tych uprawnień poprzez ograniczanie suwerenności rodziny, oraz narzucanie nieakceptowalnych przez nią zachowań, poglądów i postaw. Będziemy przestrzegać nadanych przez Konstytucję RP gwarancji równouprawnienia oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich, bez względu na reprezentowane postawy, poglądy czy orientacje, będące źródłem i podstawą tożsamości każdego człowieka, dopóki nie będą one stanowiły wyraźnego naruszenia prawa i nie będą godziły w prawa innych ludzi – wskazał Andrzej Pruś.

Tuż przed głosowaniem Mariusz Gosek, poseł Solidarnej Polski, apelował, by nie uchylać uchwały przeciw ideologii LGBT.

Z kolei Witold Kozłowski, marszałek małopolski, zapowiedział nowelizację deklaracji w sprawie LGBT. Projekt ma się pojawić na sesji sejmiku w najbliższy poniedziałek.

Komisja Europejska wystosowała wcześniej list do władz pięciu polskich regionów, które przyjęły uchwały sprzeciwiające się ideologii LGBT, podkreślając wagę odpowiedzi na wezwanie „do usunięcia uchybienia”.

Bruksela zagroziła jednocześnie zablokowaniem województwom unijnych funduszy.

RIRM

drukuj