Środki na obszary wiejskie wydane nieprawidłowo

Blisko 10 proc. pieniędzy na rozwój obszarów wiejskich w naszym kraju wydano błędnie. Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował raport, który dotyczy tylko lat 2011-13. Średnia dla wszystkich państw Unii wyniosła 8,2 proc.

Nieprawidłowości dotyczyły najczęściej wydatkowania pieniędzy na inwestycje oraz płatności obszarowe. Unijni audytorzy ostrzegają, że względnie wysoki odsetek pomyłek może mieć negatywny wpływ na osiąganie celów polityki rozwoju wsi, m.in. zwiększenia konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa.

Europoseł Janusz Wojciechowski podkreśla, że o nieprawidłowościach, jakie mają miejsce przy wydawaniu środków europejskich na rolnictwo informowała także Najwyższa Izba Kontroli.

To jest dość duży odsetek nieprawidłowo wydanych pieniędzy. Jeżeli to rzeczywiście dotyczy prawie 10 proc. wydatków, można wyrazić ubolewanie, że to taka duża skala błędów i że Polska jest wśród tych krajów, w których tych błędów jest dużo. My jesteśmy dość dużym beneficjentem wspólnej polityki rolnej, bo jesteśmy dużym krajem. Raporty NIK-u – w tym wypadku – które mówią o tym, jak są wydawane polskie pieniądze bardziej nas martwią – powiedział polityk.

Według Trybunału organy kontrolne państw członkowskich mogły i powinny były wykryć i skorygować większość błędów. W Polsce budżet PROW na lata 2007-2013 wynosił ponad 17,4 mld euro, z czego 13,4 mld euro z UE i około 4 mld euro z budżetu krajowego. Program rozlicza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

RIRM 

drukuj