PAP/EPA

Przywódcy unijni przyjęli w Sybinie deklarację w sprawie przyszłości UE

Na unijnym szczycie w Sybinie przywódcy przyjęli wspólną deklarację w sprawie przyszłości Unii Europejskiej w nadchodzących latach. Ma być ona „zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń”. Wskazali w niej, że Europa będzie odpowiedzialnym i globalnym liderem.

Przywódcy ocenili w deklaracji, że zjednoczona UE ma „większą siłę w coraz bardziej niespokojnym i pełnym wyzwań świecie”.

„Jako przywódcy uznajemy, że naszym zadaniem jest uczynić Unię silniejszą, a naszą przyszłość – jaśniejszą. Zarazem uznajemy europejską perspektywę innych państw europejskich” – zaznaczyli.

W deklaracji znalazło się 10 zobowiązań, które mają pomóc sprostać tym zadaniom. Jedno z nich zakłada, że kraje będę bronić jednej Europy – „od wschodu do zachodu, z północy na południe”. Wskazali też, że w UE nie ma miejsca na podziały godzące we wspólny interes.

Liderzy podkreślili, że kraje będą okazywać sobie solidarność w potrzebie i mówić jednym głosem. Wskazali, że będą zawsze szukać wspólnych rozwiązań, „słuchając siebie nawzajem ze zrozumieniem i z szacunkiem”.

Podkreślili też, że państwa będą nadal chronić europejski „sposób życia, demokrację i praworządność”.

„Niezbywalne prawa i podstawowe wolności wszystkich Europejczyków wymagały wielkiego trudu. Będziemy stać na straży naszych wspólnych wartości i zasad zapisanych w traktatach” – wskazali.

Deklaracja nawiązuje też do zbliżających się wyborów europejskich.

„Za kilka tygodni – 40 lat po pierwszym skorzystaniu z tego podstawowego prawa – Europejczycy wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Europa zjednoczona na nowo w pokoju i demokracji to tylko jedno z wielu osiągnięć. Od momentu powstania Unia Europejska, kierując się swoimi wartościami i wolnościami, zapewnia stabilność i dobrobyt w Europie – wewnątrz i na zewnątrz swoich granic. Z czasem stała się jednym z najważniejszych podmiotów na arenie międzynarodowej. Z około 0,5 mld obywateli i konkurencyjnym jednolitym rynkiem należy do liderów światowego handlu i kształtuje globalną politykę” – napisali w deklaracji.

PAP/RIRM

drukuj