Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

W środę po godz. 11.00 Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Zajmie się na nim m.in. zmianami dotyczącymi korzystania z prawa swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii Europejskiej oraz nowelizacją ustawy o IPN, która zakłada m.in., że prezesa tej instytucji będzie powoływał Sejm.

O rozszerzeniu porządku obrad izby o te punkty poinformowała na początku posiedzenia wicemarszałek Senatu Maria Koc (PiS). Przeciw rozszerzeniu porządku o nowelizacje ustawy o IPN wystąpił senator Jan Rulewski (PO), który mówił, że na tym posiedzeniu izba wyższa nie jest w stanie rozstrzygnąć ws. tej noweli. Mówił, że we wtorek w trybie nagłym odbyło się posiedzenie senackiej komisji, w trakcie jej prac dział legislacyjny złożył co najmniej 24 uwagi i propozycje zmian, również IPN zgłosił propozycje zmian. Mówił, że „w tych poprawkach jest zawarte twierdzenie, że ustawa jest dziurawa”.

Jednak w głosowaniu senatorowie zdecydowali o wprowadzeniu punktu o IPN do porządku.

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia zakładają ułatwienia w korzystaniu z prawa swobodnego przepływu pracowników. Nie zmieniają – nie ograniczają, ani nie rozszerzają – ich praw. Ustawę opracował resort rodziny, pracy i polityki społecznej i to ten resort będzie instytucją odpowiedzialną za promocję praw osób korzystających z tych przepisów.

W ustawie o promocji zatrudnienia dopisane zostały obowiązki dotyczące promowania, monitorowania i analizowania skali zjawiska swobodnego przepływu pracowników i ich równego traktowania. Resort rodziny i pracy będzie zlecał niezależne badania tego zjawiska i sprawdzać, czy w Polsce nie ma nieuzasadnionych ograniczeń, przeszkód lub dyskryminacji przy stosowaniu prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników.

Nowelizacja ustawy o IPN przewiduje skrócenie kadencji obecnej Rady IPN i powołanie w jej miejsce Kolegium IPN. Dziewięciu członków Kolegium będzie powoływać Sejm, Senat i prezydent.

Według nowych przepisów prezesa IPN będzie powoływał Sejm, za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium IPN, które będzie zgłaszać kandydata spoza swego grona. Kolegium wyłoni kandydata w drodze konkursu. Prezesem będzie mogła zostać osoba wyróżniająca się wysokimi walorami moralnymi i wiedzą przydatną w pracach Instytutu, ze stopniem naukowym co najmniej doktora. Kadencja dotychczasowego prezesa IPN wygaśnie z dniem wejście w życie nowelizacji, ale będzie on pełnił obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez następcę. Pierwszy konkurs ma być ogłoszony w ciągu 10 dni od dnia powołania Kolegium IPN na mocy nowych przepisów.

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Zgodnie z nowelą służby będą miały więcej czasu na sprawdzanie cudzoziemców, w tym poszukujących ochrony międzynarodowej, którzy będą chcieli przekroczyć polską granicę.

Kolejnym punktem obrad jest nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; zmianę tę przygotował rząd. Nowela przewiduje obniżenie limitu transakcji gotówkowych z 15 tys. euro do 15 tys. zł.

Senatorowie zajmą się też nowelą ustawy o publicznej służbie krwi. Głównym celem ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektyw unijnych, które gwarantują bezpieczeństwo biorcom i dawcom krwi oraz wpływają na zachowanie odpowiednich standardów w krwiodawstwie i krwiolecznictwie.

Senat przeprowadzi także drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 35. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl