(fot.PAP/EPA)

Strefa euro pogrąża się w recesji

Strefa euro pogrąża się w recesji, spowalnia również globalny wzrost gospodarczy- ostrzega Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

 

Słabnie nawet tempo wzrostu gospodarczego w Niemczech. Wg raportu OECD, gospodarka niemiecka może wejść w recesję jeszcze do końca tego roku. Najnowsza prognoza dla trzech największych członków strefy – Niemiec, Francji i Włoch – zakłada spadek PKB o 0,2 proc. w tym roku.

Natomiast w maju OECD przewidywała, że w strefie euro spadek PKB może osiągnąć w tym roku aż 2 proc. Poseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, mówi, że jest to wypadkowa wielu działań, które przyczyniły się do kryzysu w krajach peryferyjnych, a teraz recesja dotknie kraje bogatsze.

 

– Nie ulega wątpliwości, że w związku ze spowolnieniem gospodarczym i kryzysem mamy do czynienia z coraz większymi kłopotami krajów peryferyjnych strefy euro. Kolejne programy oszczędnościowe, które są serwowane przez MFW i Komisję Europejską  skutkują tym , że maleje popyt wewnętrzny. Maleją możliwości inwestycyjne. Gospodarki zaczynają się zwijać. Ponieważ rynki reagują na relacje między długiem publicznym i PKB. W sytuacji kiedy PKB nie tylko się nie zwiększa, a nawet mniejsza. Powoduje to gwałtowne pogorszenie się tej relacji – powiedział Zbigniew Kuźmiuk. 

 

System finansowy zaczyna być niewydolny pomimo coraz większego zadłużenia. Kolejnym drastycznym krokom sprzeciwiają się Niemcy.

 

Coraz słabsza koniunktura gospodarcza powoduje większe kłopoty w systemie finansów publicznych. Coraz większe potrzeby pożyczkowe, a wierzyciele nie chcą pożyczać takim krajom. Zdają sobie sprawę, że mogą być kłopoty z oddawaniem. One właściwie już są. Stąd te negatywne oceny i bardzo wysokie oprocentowanie obligacji włoskich, czy hiszpańskich i nacisk na Europejski Bank Centralny żeby to on skupował te obligacje. Niemcy są temu przeciwne, ale zdaje się, że większość pozostałych krajów widzi w tym jedyny ratunek w najbliższych miesiącach. Kto wie czy Europejski Bank Centralny nie zostanie przymuszony do stosowania tego instrumentu – skupu obligacji tych krajów peryferyjnych powiedział Zbigniew Kuźmiuk. 

Wypowiedź Zbigniewa Kuźmiuka:

Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj