Autorstwa Heraldry - Own work,, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7185231

Skutki pandemii w Ameryce Łacińskiej: Upadło co piąte przedsiębiorstwo

W Ameryce Południowej i Środkowej upadło w ub.r. blisko 2,7 miliona przedsiębiorstw, tj. 19 proc. wszystkich firm w regionie – wynika z raportu Komisji Gospodarczej NZ ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CEPAL). Ocenia się, że upadło co piąte przedsiębiorstwo.

Z epidemią koronawirusa i funkcjonowaniem w reżymie wiążących się z nią restrykcji nie poradziły głównie małe firmy. Najbardziej ucierpiały te związane z turystyką, handlem i transportem, a także kulturą.

Ameryka Łacińska jest regionem, który po Stanach Zjednoczonych najbardziej na świecie ucierpiał z powodu koronawirusa,

Jak podkreślono w raporcie CEPAL opublikowanym w czwartek, wywołany przez epidemię koronawirusa kryzys gospodarczy zwiększył w ubiegłym roku aż o 22 mln liczbę mieszkańców regionu żyjących poniżej granicy ubóstwa, cofając pod tym względem wiele krajów regionu o kilka lat. Całkowita liczba takich osób szacowana jest obecnie na 209 mln.

Jak podkreślił Alicia Barcena, dyrektorka wykonawcza CEPAL, aż 78 mln ludzi z tej grupy „żyje obecnie w warunkach skrajnego ubóstwa”. W warunkach Ameryki Południowej oznacza to wegetację na ubogich przedmieściach wielkich metropolii, w miejscach zamieszkania pozbawionych na ogół dostępu do tak elementarnych zdobyczy cywilizacyjnych, jak woda bieżąca czy elektryczność, nie mówiąc o opiece zdrowotnej.

Według danych CEPAL z końca grudnia, na region Ameryki Łacińskiej, w którym mieszka 8,4 proc. ludności globu przypada 18,6 proc. wszystkich przypadków zakażenia koronawirusem i aż 27,8 proc. wszystkich światowych zgonów z powodu COVID-19.

Wśród krajów regionu, których gospodarka i ludność najbardziej ucierpiały wskutek epidemii, raport CEPAL wymienia Peru, Argentynę, Ekwador, Panamę, Salwador, Meksyk, Kolumbię oraz Wenezuelę. W wypadku tego ostatniego kraju należy jeszcze uwzględnić głęboki kryzys polityczny, który wstrząsa tym krajem od wielu miesięcy.

Z raportu wynika, że z powodu pandemii w Ameryce Łacińskiej najbardziej ucierpiały drobne przedsiębiorstwa. Do grudnia z rynku zniknęło aż 20,7 proc. takich firm. Ogromną większość wśród nich stanowiły przedsiębiorstwa handlowe i usługowe, m.in. małe hotele oraz restauracje.

PAP

drukuj