fot. pixabay.com

Skutki pandemii koronawirusa mogą dotknąć PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe mogą odczuć negatywne skutki pandemii koronawirusa. W pierwszym etapie wdrażania do PPK przystąpiło ok. 39 procent pracowników dużych firm.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych przeprowadziły badania, by ocenić efektywność Pracowniczych Planów Kapitałowych.

„Chcieliśmy zobaczyć z perspektywy tych, którzy wprowadzają w życie Pracownicze Plany Kapitałowe, jak cały przebieg wyglądał i na ile partycypacja, która została osiągnięta jest satysfakcjonująca” – powiedziała Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

W pierwszym etapie do Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpiło ok. 39% pracowników firm zatrudniających co najmniej 250 osób. Ok. 50% to osoby do 50 roku życia. Przedstawiciele instytucji prowadzących PPK zakładali, że partycypacja w programie będzie trochę wyższa.

„Czynniki, które miały na to wpływ to przede wszystkim brak zaufania do systemu emerytalnego i do rynku kapitałowego, brak kultury oszczędzania i też oczekiwanie na większą kampanię społeczną w tym zakresie” – oceniła Małgorzata Rusewicz.

Zdaniem instytucji finansowych realną pomocą, oprócz kampanii społecznych, są większe ulgi podatkowe dla uczestników PPK, bardziej klarowne przepisy  oraz wsparcie rządu dla pracodawców. Jak zauważyła Małgorzata Rusewicz, zwiększeniu partycypacji w PPK mogą pomóc także szkolenia pracowników w tym zakresie oraz długofalowa edukacja na temat oszczędności.

„Istotne są te okoliczności, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, czyli stan pandemii, który cały czas się utrzymuje oraz problemy pojawiające się w gospodarce i u poszczególnych firm” – wskazała Małgorzata Rusewicz.

Z powodu pandemii rząd przesunął wdrożenie kolejnego etapu o pół roku. Drugi etap obejmie średnie firmy, które zatrudniają co najmniej 50 osób. Do 27 października firmy mają czas, by zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Do 10 listopada mają podpisać umowy o prowadzenie PPK. Terminy te obowiązują też firmy, które wdrożą PPK w trzecim etapie, czyli przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 osób.

 

TV Trwam News

drukuj