fot.PAP

Senat zajmie się budżetem na 2013

Senat będzie debatował nad ustawą budżetową na 2013 r. To jeden z ważniejszych punktów pierwszego w nowym roku – dwudniowego posiedzenia wyższej izby parlamentu.

Na początku miesiąca senacka komisja budżetu i finansów publicznych rozpatrzyła 40 poprawek zgłoszonych do ustawy. Wśród 9 przyjętych jest poprawka, która zakłada zwiększenie o 1 mld zł wydatków z Funduszu Pracy na walkę z bezrobociem.

Poprawkę zgłosił klub PiSu. Członek senackiej komisji budżetu, senator Henryk Cioch wyjaśnił, że obecna sytuacja na rynku pracy w Polsce jest niepokojąca: bezrobocie, które wynosi obecnie 12,9 proc. będzie rosło. Wobec tego potrzebne jest większe wsparcie ze strony państwa.

– Bezrobocie będzie z jednej strony wyższe, z drugiej strony w naszym kraju mamy do czynienia z zjawiskiem ukrytego bezrobocia. Wiele setek tysięcy osób zatrudnionych jest na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli tzw. umów śmieciowych. Po trzecie instytucja wolontariatu jest nadużywana. Przeznaczenie dodatkowej kwoty na fundusz związany z aktywnym zwalczaniem bezrobocia, jest bardzo istotnepowiedział Henryk Cioch.

Podczas posiedzenia senat rozpatrzy również poprawkę, która przywraca zapisy dot. Funduszu Kościelnego.  Przepisy te zostały zmienione w sejmie podczas prac nad budżetem.

Wówczas przesunięto pieniądze z Funduszu do nowej rezerwy celowej. Rozwiązanie to spowodowało, że posłowie nie musieli głosować nad 6 tysiącami poprawek, które zgłosił Ruch Palikota. Dotyczyły one przesunięcia środków z Funduszu Kościelnego na finansowanie zabiegów in vitro.

– Zgłosiliśmy wniosek w sprawie Funduszu Kościelnego, aby nadal istniał. W wystąpieniu zwracałem uwagę, że jeszcze nie jest uregulowana kwestia związana z finansowym wsparciem Kościoła, innych Kościołów i związków wyznaniowych. Mam na uwadze te kwestie związane z odpisami podatkowymi. Ja twierdzę, że Kościół, w szczególności Kościół rzymskokatolicki i organizacje kościelne, ze swojej istoty prowadzą tak jak inne organizacje pożytku publicznego działalność charytatywną; więc krótko mówiąc, nie mogą być w gorszym położeniu prawnym. Zasadny i racjonalny jestem gdy chodzi o wspieranie 1 procent płaconego podatku – argumentował Henryk Cioch senator PiS.

Projekt budżetu na 2013 r. zakłada, iż deficyt nie przekroczy 35,56 mld zł; polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2 proc. PKB, a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc.

 

Wypowiedź Henryka Ciocha:

Audio MP3
Pobierz

RIRM

drukuj