(fot. PAP)

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

Senat na rozpoczynającym się dwudniowym posiedzeniu zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, która zakłada zwiększenie poziomu anonimowości danych gromadzonych w SIO oraz nowelizacją ustawy dot. Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.

 Politycy będą debatować m.in. nad nowelizacją ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, zgodnie z którą do centralnej bazy danych SIO nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia, dotyczące objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W bazie danych SIO będą gromadzone wyłącznie dane o liczbie uczniów objętych taką pomocą. W ubiegłym tygodniu dokument przyjęli posłowie.

Od głosu wstrzymali się jednak parlamentarzyści PiS. Zgodnie z nowelizacją, informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zamieszczane w lokalnych bazach danych (np. w bazach poradni) będą mieć formę spersonalizowaną.

W zbiorach danych szkół i placówek światowych, będą funkcjonowały natomiast w postaci danych zbiorczych, niepowiązanych z danymi osobowymi. Politycy chcą dalej posuniętej anonimowości.

Senator Krzysztof Słoń, członek senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej powiedział, że te zmiany nie eliminują wad, które prawo posiada. Wad, które godzą w wolności obywatelskie już od dziecka –akcentował senator. Poza tym, niepokoi nas ustawa, która była szeroko kontestowana przez środowisko obrońców praw człowieka. Prawo i Sprawiedliwość od samego początku tą ustawę neguje. – wskazuje senator Słoń.


Pobierz Pobierz

Senat zajmie się też nowelizacją Prawa prasowego, która zakłada pozostawienie sprostowań jako jedynej formy reakcji na publikację. Nie przewiduje zaś odpowiedzi jako sposobu odniesienia się do zamieszczonego materiału dziennikarskiego.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przewiduje ona, że od 2013 r. świadczeniodawcy będą mogli za pomocą Internetu poprzez dostęp do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych NFZ zweryfikować uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto Senat rozpatrzy zmiany w Kodeksie postępowania karnego, które pozwolą m.in. uniknąć równoległego prowadzenia śledztw przeciw tym samym osobom w różnych krajach i karania za ten sam czyn

Będzie to ostatnie posiedzenie Senatu przed wakacjami. Następne planowane jest na początek października.

drukuj