fot. facebook.com

Senackie komisje za nowelą Kodeksu wyborczego

Senackie komisje poparły bez poprawek nowelę Kodeksu wyborczego. Jeszcze na tym posiedzeniu wyższej Izby Parlamentu jako wniosek mniejszości rozpatrywane będą poprawki senatora Jana Rulewskiego. Zakładają one m.in. wydłużenie vacatio legis. Senat zdecyduje też o wniosku Platformy Obywatelskiej, by zmiany odrzucić w całości.

W myśl nowelizacji Kodeksu wyborczego o ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego rozstrzygać będzie cały skład „właściwej izby” Sądu Najwyższego. Taki sam skład ma rozstrzygać także o ważności wyboru posła, europosła i senatora, przeciwko któremu wniesiono protest oraz o ważności referendum ogólnokrajowego.

Podczas posiedzenia senackich komisji ustawodawczej oraz praw człowieka wicemarszałek Senatu Marek Pęk ocenił, że celem zmian jest podwyższenie standardów prawa wyborczego.

– Jako porównanie przypominam poprzednie wybory samorządowe, które były absolutnym kuriozum, jeśli chodzi o oczekiwanie na wyniki i procedury z tym związane. Podsumowując, niezależnie od pewnego pośpiechu staramy się tak tworzyć prawo wyborcze, ażeby było coraz lepsze, coraz lepiej dostosowane do standardów europejskich i tą zmianę postrzegam jako jednoznaczne podwyższenie standardów prawa wyborczego. Powracamy do zasady, że o ważności wyborów wypowiada się cała izba w pełnym składzie, a tylko w składzie trzyosobowym. To może tylko podwyższyć standardy prawa wyborczego w Polsce – ocenił wicemarszałek Senatu.

Znowelizowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Po wejściu w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym w kwietniu ub.r. orzekanie o ważności wyborów przeszło do kompetencji nowoutworzonej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

RIRM

drukuj