Sejmowa Komisja Zdrowia apeluje o zakończenie sporu ws. lekarzy rezydentów

Sejmowa Komisja Zdrowia chce zakończenia sporu politycznego ws. lekarzy rezydentów. Podczas wyjazdowego posiedzenia komisji, odbywającego się w budynku szpitala, w którym trwa głodówka młodych medyków, przyjęto specjalny apel w tej sprawie.

Większość Komisji opowiedziała się w nim za zostawieniem kłótni i politycznych sporów oraz skoncentrowaniem się na merytorycznej dyskusji tak, by przygotować jak najlepsze rozwiązania.

Teraz jest realna szansa na zwiększenie nakładów zarówno na zdrowie, jak i wynagrodzenia rezydentów – mówił na antenie Radia Maryja, po posiedzeniu Komisji Zdrowia jej wiceprzewodniczący, poseł Tomasz Latos.

Polityk zauważył, że na trudnej sytuacji w służbie zdrowia kapitał polityczny próbuje zbijać opozycja.

– O ile rezydenci pewnie dzielą się między sobą na tych, którzy są bardziej otwarci na rozmowy, i na tych, którzy są mniej chętni do rozmów, o tyle politycy opozycji po prostu próbują na tej trudnej sytuacji zbijać swój kapitał polityczny. Jest to absolutnym skandalem i stąd – przyjęty większością (głosów) posłów apel – który Pani poseł Kopcińska zaproponowała – który jest skierowany do pana marszałka, aby poprzez pana marszałka zwrócić się do zdrowego rozsądku i przyzwoitości posłów, aby nie upolityczniali tego sporu, aby przy tych trudnych rozmowach i rozwiązywaniu trudnej sytuacji zachowali daleko idącą powściągliwość – wyjaśniał poseł Tomasz Latos.

Komisja Zdrowia odrzuciła też projekt dezyderatu złożonego przez jej przewodniczącego Bartosza Arłukowicza. Dokument miał wzywać premier do podjęcia natychmiastowych działań ukierunkowanych na zakończenie strajku rezydentów i znalezienie finansowych rozwiązań w tej sprawie.

Młodzi medycy przyjęli z kolei deklarację ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o powołaniu zespołu, który do 15 grudnia ma wypracować rozwiązania w ochronie zdrowia. Nie zdecydowali się jednak do niego dołączyć.

Zastrzegli też, że podtrzymują wcześniejsze swoje deklaracje i czekają na ruch rządu, który – ich zdaniem – zaproponował tylko zwiększenie liczby specjalizacji z dodatkiem.

RIRM

drukuj