By I, Kpalion, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2247495

Sejm: Odbyła się debata nad rządowym projektem ustawy ws. Krajowego Rejestru Zadłużonych

W Sejmie odbyła się debata nad rządowym projektem ustawy o utworzeniu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Projekt zawiera dane m.in. osób, wobec których prowadzone są postępowania upadłościowe, bezskuteczna egzekucja, ale też dłużników alimentacyjnych.

Rejestr ma być jawny, co oznacza, że każdy będzie mógł m.in. zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi za pośrednictwem internetu. Zaproponowane rozwiązania mają być wsparciem w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i pomogą zapobiec jego likwidacji.

Pozytywnie propozycję zmian ocenia Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Bartłomiej Wróblewski wskazywał podczas debaty sejmowej, że przyjęcie projektu pozwoli zrealizować wiele celów.

– Są nimi m.in.: zapewnienie wierzycielom bieżącego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, ujawnienie w rejestrze szeregu danych dotyczących toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego tak, aby zwiększyć transparentność takich postępowań, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, usprawnienie nadzoru wierzycieli sędziego komisarza nadzorcom sądowym, zarządcom, czy syndykiem, a także przyspieszenie i usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych (zwiększenie ich efektywności) – powiedział Bartłomiej Wróblewski.

Platforma Obywatelska wyrażała w trakcie sejmowej debaty wątpliwości dot. udostępniania danych dłużników z rejestru pesel. Prace nad projektem będzie kontynuować komisja sprawiedliwości.

RIRM

drukuj