Znacznie większe zobowiązania spółki GetBack

Zobowiązania spółki GetBack wynoszą więcej niż wykazano we wniosku złożonym w maju. Poinformowała o tym spółka we wczorajszym komunikacie.

Nie dwa, ale ponad trzy miliardy złotych wynoszą zobowiązania spółki GetBack. Jak czytamy w komunikacie, weryfikacji uległy pozycje zobowiązań kredytowych oraz handlowych. Dodane zostały także zobowiązania warunkowe oraz odsetki od obligacji. Wszystko to o łącznej wartości przekraczającej 263 mln zł. GetBack przyznał, że posiada również zobowiązania funduszy własnych.

Spółka powstała w 2012 r. Zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. W lipcu zeszłego roku jej akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Trzy miesiące temu Giełda, na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego, zawiesiła obrót akcjami spółki. Wszystko to za sprawą rzekomych negocjacji GetBacku z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju. Rozmowy miały dotyczyć finansowania o charakterze mieszanym. Z komunikatu firmy wynikało, że tę informację uzgodniono ze wszystkimi zaangażowanymi stronami. To jednak okazało się nieprawdą. W sprawie toczy się teraz śledztwo. Postępowanie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom oraz podawania nieprawdziwych informacji. Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonało w tej sprawie dziewięciu zatrzymań.

TV Trwam News/RIRM

drukuj