fot. PAP/Marcin Obara

Sejm: NIK pozytywnie o wykonaniu budżetu w 2019, trwają analizy nieprawidłowości

NIK oceniła pozytywnie wykonanie ustawy budżetowej na 2019 – poinformował w Sejmie prezes Izby, Marian Banaś. Podał, że NIK skierowała ponad 400 wniosków pokontrolnych do kierowników kontrolowanych jednostek. Jest też w trakcie analiz nieprawidłowości m.in. pod względem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W czwartek prezes NIK przedstawił w Sejmie wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2019. Jak mówił, Izba oceniła, że budżet państwa, budżet środków europejskich oraz plany finansowe pozabudżetowych jednostek sektora finansów publicznych zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową; stwierdziła także, że sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa przedstawia „rzetelne informacje i dane o wysokości dochodów, wydatków, należności i zobowiązań oraz wyniku budżetu państwa i budżetu środków europejskich”.

Wśród 145 ocen wykonania budżetu państwa odnoszących się do poszczególnych części budżetowych oraz planów finansowych jednostek pozabudżetowych przeważały oceny pozytywne. Sformułowano też 24 oceny w formie opisowej i jedną ocenę negatywną, która dotyczyła wykonania planu finansowego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jak relacjonował szef NIK, Izba zbadała legalność, gospodarność, celowość i rzetelność wydatków w wysokości blisko 100 mld zł. W większości przypadków wydatki poniesiono prawidłowo, zgodnie z zasadami gospodarowania środkami publicznymi.

„Nieprawidłowości, o niewielkim wymiarze finansowym w stosunku do budżetu ogółem, polegały przede wszystkim na niecelowym i niegospodarnym wydatkowaniu środków, uchybieniach w udzielaniu dotacji, niewłaściwym wykorzystaniu dotacji przez beneficjentów oraz niedochodzeniu należności budżetowych. Stwierdziliśmy przypadki nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz funkcjonowania wadliwych mechanizmów kontroli zarządczej. Występowały także błędy w ewidencji księgowej i sprawozdawczości” – przekazał Marian Banaś.

W trakcie sejmowej dyskusji Tadeusz Tomaszewski (Lewica) zapytał, ile wniosków pokontrolnych skierowała Izba do poszczególnych instytucji państwa, w tym prokuratury w wyniku kontroli poszczególnych części budżetowych.

Marian Banaś wyjaśnił, że NIK skierowała ponad 400 wniosków do kierowników kontrolowanych jednostek.

„Jeśli chodzi o wnioski skierowane do prokuratury i innych organów, jesteśmy w trakcie analiz nieprawidłowości pod względem prawno-karnym i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W wyniku tych analiz złożymy stosowne zawiadomienia” – zapowiedział szef Izby.

Marian Banaś odniósł się też do sprawy swojego zastępcy, byłego posła PiS Tadeusza Dziuby – na początku lipca złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Tadeusza Dziubę i wniosek o jego odwołanie do marszałek Sejmu Elżbiety; później odsunął go też od nadzoru nad kontrolami. Jak wyjaśniał w Sejmie, był zmuszony złożyć zawiadomienie „realizując ustawowe obowiązki w oparciu o opinie prawne”.

„Sprawa jest w prokuraturze. Czekamy na odpowiedź” – powiedział.

PAP/radiomaryja.pl

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl