Komisja ustaliła listę 15 sędziów-kandydatów do KRS

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka ustaliła w poniedziałek listę 15 sędziów – kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Składa się ona z dziewięciu kandydatów wskazanych przez Prawo i Sprawiedliwość oraz sześciu wskazanych przez Kukiz’15.

Za ustaleniem takiej listy głosowało 18 posłów, przeciw było 10, nikt się nie wstrzymał.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia, wprowadzony został wybór 15 członków KRS – sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Sejm ma wybierać członków KRS co do zasady większością trzech piątych głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tą samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów. Ze wstępnego harmonogramu kontynuacji przerwanego w zeszłym tygodniu posiedzenia Sejmu wynika, że wyborem sędziów – członków KRS – Izba ma zająć się we wtorek.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS były grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. W drugiej połowie lutego Centrum Informacyjne Sejmu podało listę 18 propozycji kandydatów do KRS. Po upublicznieniu wszystkich nazwisk z listy, marszałek Sejmu zwrócił się do klubów parlamentarnych o wskazanie wybranych kandydatów spośród 18 zgłoszeń.

Prawo i Sprawiedliwość wskazało dziewięciu kandydatów. Byli to: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Leszek Mazur, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł K. Styrna.

Z kolei klub Kukiz’15 wskazał sześciu kandydatów. Kandydaci wskazani przez ten klub to: Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Zbigniew Łupina, Jędrzej Kondek i Maciej A. Mitera.

Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa do wskazania kandydatów.

„Proponuję, aby na liście umieścić kandydatów zgłoszonych przez oba kluby” – zaproponował przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz z PiS.

Tę propozycję poparło 18 posłów, a przeciw było siedmiu. Wtedy przystąpiono do ostatecznego głosowania nad ustaleniem listy kandydatów.

Na końcu posiedzenia komisji na posła sprawozdawcę wybrano przewodniczącego Stanisława Piotrowicza. Głosowania odbyły się w burzliwej atmosferze.

PAP/RIRM

drukuj