fot. flickr.com

Rząd zajmie się nowelą dot. świadczeń opieki zdrowotnej

Przed południem zbiera się rząd. Zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zakłada wydzielenie z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej poradni przyszpitalnych.

Celem projektu jest to, by NFZ mógł rozpisywać konkurs na realizację świadczeń w dwóch turach.

W pierwszej turze kontrakty otrzymywałyby poradnie działające przy szpitalach. A dopiero w drugiej turze inne lecznice działające na rynku. MZ przekonuje, że dzięki takiemu rozwiązaniu pacjenci będą mogli być leczeni kompleksowo.

Ministrowie mają też zająć stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji ordynacji podatkowej. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, celem zmian jest realizacja konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego poprzez wyważenie proporcji długości postępowań kontroli podatnika – przedsiębiorcy przez organy podatkowe i skarbowe.

PAP/RIRM

drukuj