fot. wikipedia.org

NIK: w Polsce nie ma systemu opieki geriatrycznej 

Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że w Polsce nie ma systemu opieki medycznej nad starszymi osobami. Z braku łóżek i specjalistów na geriatrii, chorzy w podeszłym wieku trafiają na internę. Koszty leczenia rosną oraz podwaja się odsetek zgonów.

Jeden z dzienników napisał, że w grupie pacjentów w wieku 75-89 lat hospitalizowanych na internie umiera ok. 11 proc., na geriatrii – 6 proc., a w wieku powyżej 90 lat odpowiednio – 25 i 15 proc.

W Polsce konieczne jest kompleksowe rozwijanie opieki geriatrycznej – podkreślił Paweł Biedziak, rzecznik NIK.

– W Polsce nie ma systemu opieki medycznej nad pacjentami w podeszłym wieku. Brakuje geriatrów, a specjalistycznych poradni i oddziałów szpitalnych jest bardzo mało. Główną barierą jest metoda rozliczania świadczeń medycznych przez NFZ, która zakłada finansowanie tylko jednej choroby, choć ludzie starsi z reguły cierpią na kilka schorzeń równocześnie. Tymczasem, z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, że pacjent w podeszłym wieku, kompleksowo prowadzony przez geriatrę funkcjonuje lepiej, a jego leczenie kosztuje mniej – powiedział Paweł Biedziak.

Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że Minister Zdrowia nie wprowadził w formie rozporządzenia „Standardów postępowania w opiece geriatrycznej”.

Według Izby, wobec prognoz demograficznych, niezbędne jest wprowadzenie przez resort pełnego systemu opieki zdrowotnej dla osób w podeszłym wieku.

Osoby w wieku powyżej 65 roku życia stanowią obecnie ok. 14,7 proc. populacji, a w 2035 r. – według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego – będzie ich ponad 23 proc.

RIRM

drukuj