Rząd chce ulepszyć opiekę geriatryczną

Rząd chce zrewitalizować program opieki zdrowotnej dla starszych, bez obciążania budżetu – informuje Nasz Dziennik.

Według ekspertów, takie rozwiązanie nie jest możliwe do zrealizowania.

Rząd przyjął założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 w grudniu zeszłego roku. Głównym jej celem jest ”wspieranie i zapewnienie aktywnego starzenia się w zdrowiu”.

Jak się okazuje dokument nie był poddany konsultacjom społecznym. Nie dyskutowano tez o nim z ekspertami.

Poseł Tomasz Latos, szef sejmowej komisji zdrowia mówi, ze bez znaczących nakładów finansowych sytuacja w obszarze polityki senioralnej nie ulegnie zmianie.

– Po pierwsze, te pomysły, jeżeli one w ogóle są, to jedynie na papierze. Po drugie  realizacja ich jest mocno niedoskonała, a po trzecie brakuje odważnych decyzji. Na polską służbę zdrowia trzeba przeznaczyć trochę więcej pieniędzy, podobnie jak to jest w wielu innych krajach europejskich. Jesteśmy w ogonie Europy, jeżeli chodzi o nakłady na ochronę zdrowia. W związku z tym nie ma się specjalnie co dziwić, że jest ona niesatysfakcjonująca. Po prostu za te pieniądze  trudno jest zrealizować pomysły o ile w ogóle takie są w ministerstwie – powiedział Poseł Tomasz Latos.

Wprowadzona w 2011 roku przez NFZ procedura – Całościowa Ocena Geriatryczna, dotyczy tylko lecznictwa zamkniętego.

Warto dodać, że  Polsce są jedynie 34 oddziały geriatryczne. W porównaniu z innymi państwami UE  liczba ta sytuuje nas w niekorzystnym świetle.

RIRM

drukuj