By Elohhim - Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5235074

Rząd będzie pracował nad przepisami ws. poprawy bezpieczeństwa pieszych

Do wykazu programowania prac rządu został wpisany projekt przepisów, który ma doprowadzić między innymi do poprawy bezpieczeństwa pieszych. Chodzi między innymi o wprowadzenie pierwszeństwa pieszych przed pasami i ujednolicenie maksymalnej prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h.

Projekt, o którym mowa, będzie zawierał też zapisy o zatrzymywaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h poza obszarem zabudowanym.

– W tej chwili taki przepis istnieje w obszarze zabudowanym, natomiast z racji tego, że główną przyczyną wypadków o najcięższej szkodliwości jest prędkość, chcemy również zahamować nadmierną prędkość na obszarze niezabudowanym i zatrzymywać na trzy miesiące prawo jazdy tym, którzy przekraczają prędkość w obszarze niezabudowanym o ponad 50 km/h w obszarach niezabudowanych – podkreślił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Dodatkowe przepisy ruchu drogowego premier Mateusz Morawiecki zapowiedział pod koniec ubiegłego roku. Mają one pomoc skuteczniej walczyć z piratami drogowymi.

RIRM

drukuj