fot. https://www.facebook.com/AKSiMTorun

Rektor AKSiM w Toruniu dla „Naszego Dziennika”: Nasza uczelnia wolna jest od współczesnych ideologii i poprawności politycznej. Chociaż nie jesteśmy uczelnią stricte katolicką, to wartości ewangeliczne pragniemy wcielać w życie

Nasza uczelnia wolna jest od wszelkich współczesnych ideologii i poprawności politycznej. Chociaż nie jesteśmy uczelnią stricte katolicką, to jednak wartości katolickie, ewangeliczne pragniemy wcielać w życie. Zarówno studenci, jak i kadra wykładowców to ludzie, którzy kierują się wartościami wyniesionymi ze swoich rodzin. Z domów, w których autentyczny patriotyzm i przywiązanie do słów Ewangelii jest sposobem na normalne życie – mówił o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor i profesor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, w wywiadzie z „Naszym Dziennikiem”.

Jeszcze ponad miesiąc dzieli nas od rozpoczęcia nowego roku akademickiego i wciąż trwa rekrutacja prowadzona przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dlaczego warto studiować właśnie na tej uczelni?

– Chcemy poinformować tych wszystkich, którzy jeszcze się wahają, że u nas rekrutacja wciąż trwa. Co pewien czas wyznaczamy spotkania komisji rekrutacyjnej, która rozpatruje nowe zgłoszenia. Cieszymy się z zainteresowania naszą ofertą. Myślę, że bierze się ono z tego powodu, że nasza uczelnia wolna jest od wszelkich współczesnych ideologii i poprawności politycznej. Chociaż nie jesteśmy uczelnią stricte katolicką, to jednak wartości katolickie, ewangeliczne pragniemy wcielać w życie. Zarówno studenci, jak i kadra wykładowców to ludzie, którzy kierują się wartościami wyniesionymi ze swoich rodzin. Z domów, w których autentyczny patriotyzm i przywiązanie do słów Ewangelii jest sposobem na normalne życie. Nasza uczelnia stwarza też ten wyjątkowy klimat, w którym młodzież i wykładowcy mogą się czuć wolni. Nie są pod żadną presją poprawności i nie są zmuszani do czegoś, co mogłoby wywołać jakiś konflikt w sumieniu. Uważam, że jest to bardzo istotne podczas studiów.

Tutaj tworzy się też odpowiednie środowisko społeczne potrzebne do rozwoju młodego człowieka.

– Nasza uczelnia nawiązuje do tradycji pierwszych uniwersytetów, gdzie nie tylko zgłębia się wiedzę i prowadzi badania, ale gdzie buduje się wspaniałą wspólnotę ludzi realizujących swoje życiowe pasje i ideały. Wymiar wspólnotowy w procesie studiów jest ogromnie ważny. Studenci, którzy czasami na początku przychodzą z pewną tremą i nieśmiałością, bardzo szybko nawiązują więzy ze swoimi kolegami, koleżankami, z którymi tworzą przyjazną wspólnotę. To jest ogromnie ważne. Studiowanie nie ogranicza się do wymiaru indywidualistycznego. To poczucie wspólnoty dodaje skrzydeł i odwagi do nieustannego ludzkiego rozwoju. Z dotychczasowego naszego doświadczenia wynika, że im lepszy klimat wspólnotowy panuje na uczelni, tym lepsze są postępy studentów.

Jakie kierunki studiów młodzi ludzie wybierają najchętniej?

– Muszę powiedzieć, że zasadniczo wszystkie kierunki, które są w ofercie naszej uczelni, mają duże wzięcie. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się najmłodsze kierunki, jakimi są prawo i pielęgniarstwo. Nie słabnie popularność informatyki, zarówno inżynierskiej, jak i medialnej. Również dziennikarstwo i komunikacja społeczna wciąż są bardzo atrakcyjnymi kierunkami, ponieważ zapewniamy idealne praktyki na miejscu. Zatem studenci nie tylko otrzymują zdrową teorię, ale od razu mogą – co jest wszystkim w Polsce już znane – podjąć atrakcyjną praktykę dziennikarską. Nie ukrywamy, że ogromne zainteresowanie budzi perspektywa otwarcia kierunku lekarskiego. Myślę, że w najbliższych tygodniach przekażemy zainteresowanym kandydatom konkretne informacje na ten temat. Prosimy tylko o chwilę cierpliwości.

W ofercie AKSiM są także bardzo interesujące studia podyplomowe. Można na przykład studiować Master of Business Administration (MBA) czy dziedzictwo myśli Jana Pawła II. Nowoczesność połączona z tradycją?

– My to właśnie podkreślamy, że nowoczesność łączymy z tradycją. Odważnie wybiegamy w przyszłość. Proponujemy nowoczesne dziennikarstwo, kierunki inżynierskie czy też kierunki, które wiążą się z zarządzaniem w ekonomii czy psychologii, ponieważ są to dziedziny cieszące się dużym zainteresowaniem. Dziś każdy myślący człowiek wie, że nie można budować pięknej przyszłości bez oparcia się na tradycji. Takim konkretnym dowodem naszej troski o to jest też pogłębianie myśli św. Jana Pawła II, którego ostatnio, niestety, próbowano zdyskredytować.

Jednak olbrzymich zasług św. Jana Pawła II nie da się zanegować. Jego życie i dokonania bronią się same przed wszelką krytyką.

– Współcześni Polacy, którzy poznali trochę świata, dobrze wiedzą, że chyba nikt z naszych rodaków w ponadtysiącletniej historii nie zdobył dla Polski takiego uznania i szacunku, jak właśnie ten wielki kapłan. Powinniśmy być dumni i wdzięczni Panu Bogu, że takiego człowieka postawił na czele swojego Kościoła. Pozostawione nauczanie św. Jana Pawła II nie stanowi tylko tradycji, ale ma też ono wyraźnie wymiar prorocki. A wiemy, że prorocy, nawet ci z przeszłości, mówią i wyznaczają cele, które są nawet dzisiaj trudne do osiągnięcia. Jednak inspirują, dodają odwagi, by nie bać się korzystać z tego wielkiego bogactwa pozostawionego przez naszego świętego rodaka.

Dziedzictwo św. Jana Pawła II jasno wskazuje, że potrzebujemy autorytetów i dobrych wzorców. Z pewnością również studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej mają kontakt z wielkimi osobowościami – mistrzami, którzy mogą wskazywać im właściwy kierunek?

– Taka tradycja jest praktykowana w naszej uczelni od samego początku, czyli już od ponad 22 lat, kiedy to studenci spotykają swoich wykładowców i widzą w nich swoich mistrzów. Wykładowcy są osobami dyspozycyjnymi, otwartymi na słuchanie młodych ludzi. Tworzą się między nimi wręcz przyjacielskie relacje. Można więc łączyć zarówno przyjazne relacje uczeń – profesor, jak i relacje uczeń – mistrz. Mistrz jest tym rzeczywistym autorytetem dla młodego człowieka, który obecnie szczególnie tego poszukuje, bo dzisiejszy świat przeżywa głęboki kryzys autorytetów. Na szczęście my mamy takich wykładowców, którzy nie oddzielają wartości wiedzy od sfery wiary, czyli ludzkiej duchowości zakorzenionej w transcendencji. Dlatego możemy śmiało się tym pochwalić, że oferta studiów, jaką zapewniamy maturzystom, to przede wszystkim zasługa wybitnych ekspertów, ale też i szlachetnych ludzi, którzy kochają młodego człowieka. Są oni sługami prawdy i chcą przekazać to, co sami w życiu osiągnęli i uznają za największą wartość w życiu, również tym naukowym.

Niewątpliwie kandydaci na studia będą rozważać kwestię kosztów związanych z nauką. Warto jednak wiedzieć, że AKSiM oferuje szereg ulg dla tych mniej zamożnych.

– Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest uczelnią niepubliczną, a to wiąże się z czesnym, ale jest wiele sposobów, aby te opłaty zrekompensować. Maturzyści, którzy uzyskali bardzo dobre świadectwa, mogą skorzystać z czesnego zerowego. Poza tym są możliwe stypendia socjalne, zapomogi, dlatego nie należy się obawiać, jeśli ktoś ma trudne warunki materialne w domu. Dodatkowym atutem uczelni jest oferta komfortowego i bardzo taniego akademika wraz z parkingiem.

Dziękuję za rozmowę.

Jacek Sądej/„Nasz Dziennik”

drukuj