Zawód z przyszłością

Ochrona polskiego dziedzictwa naturalnego powinna leżeć w gestii każdego z nas. Polskie Lasy Państwowe, ziemia czy rzeki i jeziora są narodowymi skarbami, o które jesteśmy zobowiązani dbać, by przetrwały dla kolejnych pokoleń. Ważny jest zrównoważony rozwój i odpowiednio prowadzone inwestycje. Dlatego już w marcu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rusza kolejna edycja studiów podyplomowych z zakresu polityki ochrony środowiska – kompensacji przyrodniczej oraz nowość – ekologia i zarządzanie.

Pojęcie ochrony przyrody i środowiska jest bardzo złożone. Należy rozpatrywać je jako całokształt działań zmierzających do właściwego wykorzystania oraz – co istotne – odnawiania zarówno zasobów, jak i wszelkich składników naszego środowiska naturalnego (biotycznych i abiotycznych). Dlatego słuchacze wybierający studia podyplomowe w WSKSiM zdobędą nie tylko niezbędną wiedzę, ale także umiejętności potrzebne do przygotowania projektu kompensacji przyrodniczej dla konkretnej inwestycji. Z kolei wybierający specjalność ekologia i zarządzanie poznają prawne aspekty dotyczące środowiska naturalnego w świetle zobowiązań wynikających z traktatu akcesyjnego i aktów prawnych powstałych w Unii Europejskiej.

Na praktykę do Tuczna

Program dwusemestralnych studiów w WSKSiM obejmuje zajęcia seminaryjno-wykładowe, w trakcie których słuchacze poznają wiedzę z zakresu m.in. polityki rozwoju regionalnego, infrastruktury ochrony środowiska czy energetyki odnawialnej. Co więcej, słuchacze wybierający studia podyplomowe w WSKSiM – dzięki zdobytej wiedzy – potrafią ocenić i wycenić zasoby przyrodnicze. Poznają metody oceny projektów inwestycyjnych. W trakcie kształcenia omawiany jest ponadto stan środowiska przyrodniczego w Polsce, a także możliwości inżynierii ekologicznej w środowisku wodnym, leśnym, polnym i krajobrazowym. Studia na toruńskiej uczelni to gwarancja zdobycia wiedzy od wybitnych specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, a wśród nich m.in. prof. dr. hab. Jana Szyszko oraz prof. dr. hab. Kazimierza Tobolskiego. Zajęcia na kierunku polityka ochrony środowiska odbywać się będą także z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, przy użyciu platformy e-learningowej Fronter.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu od początku swojego istnienia ogromną wagę przykłada do praktycznego wykorzystywania zdobytej w trakcie nauki wiedzy teoretycznej. Dlatego także studenci wybierający studia podyplomowe na kierunku polityka ochrony środowiska będą mieli możliwość odbycia atrakcyjnych warsztatów prowadzonych w najcenniejszych obiektach pomorskiej przyrody, m.in. w stacji badawczej w Tucznie oraz w parkach narodowych i krajobrazowych.

Po ukończeniu podyplomowych studiów w WSKSiM słuchacz nie tylko uzyskuje gruntowne wykształcenie. Przede wszystkim zdobywa atrakcyjny zawód – specjalisty ds. polityki ochrony środowiska i kompensacji przyrodniczej.

Studia podyplomowe skierowane są do osób mających ukończone studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie. Wszystkie osoby zainteresowane dwusemestralnymi studiami podyplomowymi z zakresu polityki ochrony środowiska – kompensacji przyrodniczej oraz ekologii i zarządzania mogą jeszcze składać dokumenty. Natomiast 22 marca Zakład Polityki Ochrony Środowiska zaprasza na ważne sympozjum naukowe pt. „Polskie Lasy Państwowe i ich rola w jednoczącej się Europie”.

Dr Maria Laska prorektor WSKSiM

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl