Zdobyć fascynujący zawód

Miłośnicy turystyki, którzy chcieliby nie tylko podróżować po Polsce i świecie, ale także wykonywać pasjonujący zawód, mogą od lutego 2013 roku wziąć udział w jednosemestralnym kursie pilotów wycieczek organizowanym przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Kiedy wyjeżdżamy jako uczestnicy na wycieczki czy pielgrzymki zorganizowane przez biura podróży, czujemy się bezpiecznie, bo jest z nami ktoś, kto czuwa nad grupą przez 24 godziny na dobę, od chwili wyjazdu do czasu powrotu. I nie jest to osoba przypadkowa, musi bowiem posiadać licencję państwową potwierdzającą odpowiednie przygotowanie oraz pozwalającą na wykonywanie zawodu pilota. W przypadku pilota wycieczek bardzo ważna jest sprawność organizacyjna, komunikacja z grupą i oczywiście wiedza niezbędna do wykonywania tego zawodu. Mogłoby się wydawać, że wystarczy znajomość geografii, dokładne przygotowanie trasy podróży czy przeczytanie podstawowych informacji z internetu.

Nic bardziej mylnego, aby pilotować marzenia innych, trzeba być do tego naprawdę profesjonalnie przygotowanym. Oprócz średniego wykształcenia ogólnego potrzebna jest wiedza z zakresu obsługi ruchu turystycznego, geografii turystycznej, historii kultury i sztuki, dziedzictwa kulturowego, przepisów prawa w turystyce i ubezpieczeń, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w turystyce. Są to ogólne wymogi, zgodne z obowiązującym rozporządzeniem ministra sportu i turystyki z 4 marca 2011 roku, które określa ramy programowe specjalistycznego kursu w wymiarze 150 godz. zajęć oraz czterodniowego szkolenia praktycznego, niezbędnego do przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego przez urząd marszałkowski właściwy dla miejsca szkolenia.

Do tych ram programowych dostosowane jest również jednosemestralne szkolenie przygotowujące kandydatów na pilotów organizowane już po raz czwarty przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz biuro podróży Adventure, posiadające stałe upoważnienie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego do organizacji takich szkoleń. Jak pokazuje doświadczenie, absolwenci poprzednich edycji z powodzeniem zdali egzamin państwowy, wielu z nich pracuje w branży turystycznej, także tej związanej z turystyką religijną i pielgrzymkową. – Osoba posiadająca uprawnienia pilota wycieczek może bowiem zostać zatrudniona w różnych biurach podróży na stałe lub czasowo na okres prowadzenia wycieczki na podstawie umowy-zlecenia, ale ma też dzięki nim możliwość otwarcia działalności na własny rachunek. Wystarczy zajrzeć do internetu, aby przekonać się, że istnieje duże zapotrzebowanie na zatrudnienie dobrze przygotowanych do swojej profesji pilotów wycieczek – podkreśla współorganizator kursu Adam Leszczyński.

Przede wszystkim praktyka

Na kursie pilotów wycieczek organizowanym przez WSKSiM, podobnie jak na pozostałych szkoleniach specjalistycznych przygotowywanych przez toruńską uczelnię, duży nacisk położony jest na przygotowanie praktyczne do zawodu. Zajęcia prowadzą nie tylko nauczyciele akademiccy, ale również piloci z wieloletnim doświadczeniem w branży, pracownicy biur podróży, organizatorzy pielgrzymek, a nawet lekarz, który wyjaśnia zagadnienia związane z ochroną zdrowia uczestników wypoczynku.

Ten profil kształcenia potwierdzają także absolwenci kursu. – O słuszności swojej decyzji mogłem przekonać się już podczas pierwszych zajęć prowadzonych przez doskonałych specjalistów w tej dziedzinie, którzy posiadając niesamowity dar przekazywania wiedzy, przykładali wagę do jej praktycznego wykorzystania – wspomina absolwent poprzedniej edycji kursu Janusz Andrzej Skaraczyński, obecnie pracujący jako pilot wycieczek. – Zajęcia teoretyczne i praktyczne pomogły mi w bardzo precyzyjny sposób nie tylko przygotować się do egzaminu państwowego, ale również zdobyć wiedzę potrzebną w pracy związanej z branżą turystyczną – wyjaśnia Agata Rzepka, absolwenta kursu pilotów oraz kulturoznawstwa. Obok zajęć typowo turystycznych kurs oferuje również m.in. zajęcia z autoprezentacji i pierwszej pomocy. Umiejętności zdobyte podczas tych zajęć w WSKSiM niejednokrotnie przydają się także w życiu codziennym – dodaje.

Kurs obejmuje ponadto wycieczki szkoleniowe. Jedną z nich jest co najmniej dwudniowa wycieczka zagraniczna. W ubiegłym roku był to wyjazd do Wilna, na którym uczestnicy – wykonując przydzielone przez opiekunów konkretne zadania – mogli poznać smak bycia prawdziwym pilotem. Każdy na pewnym etapie miał do wykonania jakieś zadanie związane z pilotowaniem grupy turystycznej – począwszy od odpowiedniego kontaktu z grupą, poprzez współpracę z kierowcą, pilotaż kolejnych miejsc pobytu, po usługi przewodnickie w kolejnych obiektach. W trakcie wyjazdów pojawiają się także zadania dotyczące uzgadniania szczegółów z przedstawicielami branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Kursanci zapoznają się również z funkcjonowaniem portu lotniczego, aby w przyszłości wiedzieć, jak poradzić sobie przy organizacji wycieczek samolotowych. Ponadto podczas szkolenia wykorzystywana jest platforma e-learningowa, pozwalająca nie tylko na częściowe ograniczenie liczby godzin zajęć odbywanych w siedzibie uczelni, ale także na stały kontakt uczestników szkolenia ze sobą i wykładowcami, co jest szczególnie ważne podczas organizacji wspólnego wyjazdu.

Ciekawa alternatywa dla studentów

Znaczną część uczestników kursu już od kilku lat stanowią studenci różnych kierunków, dla których organizatorzy przewidzieli specjalne zniżki w opłatach. Dzięki szkoleniu pragną oni zdobyć nowe umiejętności i dodatkowy zawód, a przede wszystkim wierzą, że można jednocześnie pracować oraz spełniać swoje marzenia. – Kiedy dowiedziałam się o planowanym w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu kursie, nie zastanawiałam się ani chwili. Cieszę się, że mogłam przeżyć wspólne chwile z innymi uczestnikami z całej Polski – wspomina Monika Niżnik, studentka dziennikarstwa i absolwentka kursu pilotów.

Wszystkich, którzy lubią podróżować i chcieliby pilotować marzenia innych, łącząc swoje pasje z pracą zawodową, WSKSiM zaprasza do udziału w jednosemestralnym kursie pilotów wycieczek. Dokumenty można składać do 31 stycznia 2013 roku. Szczegółowe informacje pod nr. telefonu (56) 610 71 20 oraz na stronie internetowej uczelni www.wsksim.edu.pl.

dr Dorota Żuchowska

drukuj